မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရိွ   ယုဇနဦးေဌးျမင့္ပိုင္ အေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းမ်ား  ဆက္လက္မလုပ္ကိုင္ပါက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ  စိစစ္သြားမည္


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ သာယာကုန္းရပ္ကြက္၊ စက္႐ံုလမ္းႏွင့္ ေအာင္သေျပ လမ္းေထာင့္ ေျမကြက္အမွတ္ ၅၆၈/၂၀ ေပၚတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ရပ္ဆိုင္းထားေသာ ယုဇန ဦးေဌးျမင့္ပိုင္အေဆာက္အအံု၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရိွပါက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာ သည္။


ယင္းအေဆာက္အအံုသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္စမသတ္ႏိုင္ဘဲ တည္ရိွေနသည့္အတြက္ လုပ္ငန္း ၾကန္႔ၾကာေနရသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အၿပီးသတ္ဆက္လက္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကိုသိရိွလိုေၾကာင္း မတ္ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးရန္ေအာင္က ေမးျမန္းခဲ့သည္။


အဆိုပါအေဆာက္အအံုမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာႏွင့္ ယုဇနေဆာက္လုပ္ေရးတို႔ အက်ဳိးတူေဆာက္လုပ္ထားသည့္ မဂၤလာၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာစီမံကိန္း၏  အက်ဳိးအျမတ္ခဲြေ၀မႈအရ ယုဇနေဆာက္ လုပ္ေရးမွရရိွထားေသာ ၁၆ ထပ္ အေဆာက္အဦျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  လက္ရိွေျမ ျပင္အေျခအေနတြင္ ေျမညီထပ္ေကာ္လံမ်ား၊ level 1၊ level 2၊  level 3၊ level 4 အပိုင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆာင္လုပ္မည့္ Developer အပိုင္းအခက္အခဲရိွေနသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းထားသည္ကို စိစစ္ေတြ႕ရိွရေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာသည္။


''ေနာက္ပိုင္းသူတို႔က ၁၆ ထပ္ တိုက္ကေန ၈ ထပ္တိုက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳဖို႔ ဦးေဌးျမင့္ အမည္ေပါက္ ႏွစ္ ၆၀ ဂရန္တင္ျပၿပီးေတာ့ ၅-၁- ၂၀၁၅ မွာ တင္ျပေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါ တယ္။ ဒီအေဆာက္ အဦလုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားတာဟာ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္လို႔ Accredited Checker နဲ႔ ႀကီးၾကပ္ ၃  တင္ျပဖို႔အတြက္ တည္ေဆာက္မယ့္ အေဆာက္အဦ တြက္ခ်က္မႈပံုစံေတြကိုလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု တင္ျပဖို႔အတြက္ကို လည္း ၂၈-၅-၂၀၁၅ ရက္စဲြပါစာနဲ႔ ဌာနက အေၾကာင္းၾကားထားေပမဲ့ ဒီေန႔အထိ ထပ္ၿပီးေတာ့ တင္ျပမလာေသးတာကိုလည္း ေတြ႕ရိွရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္စြက္ တင္ျပလာလို႔ရိွရင္ ေနာက္မတင္ျပလာရင္လည္း လက္ရိွလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ဆက္လက္ၿပီး ၿပီးျပတ္ေအာင္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္''ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာသည္။


ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လက္စအေဆာက္အဦမ်ား၊ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားအား လုပ္ငန္းမ်ား အျမန္ဆံုးအၿပီးသတ္ေစရန္ စည္ပင္မွ တိုက္တြန္းေနမႈမ်ားရိွေနသကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါ ရပ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအလွအပကို ဖ်က္ဆီးမည့္ ေဆာက္လက္စအေဆာက္အအံုမ်ားကို လည္း လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။


''ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႀကီးေျဖသြားတာ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြ အဆင္ေျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿမိဳ႕ျပရဲ႕အလွအပကို ပ်က္စီးေစရင္ရပ္ ဆိုင္းထားတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥ။ တကယ္တမ္း ၿမိဳ႕ျပရဲ႕အလွအပကို ပ်က္စီးေစလို႔ ရပ္ဆိုင္းထားမယ့္အစား ဖ်က္သိမ္း ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါႀကီးက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရိွေနတာက ၿမိဳ႕ျပအတြက္ေရာ၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအတြက္ေရာ အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္ ျမန္ျမန္ထက္ထက္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျမန္ျမန္ထက္ထက္ ရွင္းပစ္လိုက္တာေကာင္းမယ္လို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္''ဟု ဦးရန္ေအာင္က ဆက္စပ္ေမးခြန္းအျဖစ္ ထပ္မံေမးျမန္းခဲ့သည္။


ယင္းဆက္စပ္ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ''ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္''ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။     


လင္းလင္းေအာင္