အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္  မိမိအခြင့္အေရးကိုသိရိွသလို တာ၀န္ေက်ပြန္ဖို႔လည္း လိုအပ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ


အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအခြင့္အေရးကိုသိရိွသလို မိမိတို႔၏တာ၀န္ကိုလည္း ေက်ပြန္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း မတ္ ၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ MICC-II ၌ က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ အခြင့္အလမ္းပိုမိုရရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားေၾကာင့္ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ မျဖစ္ေသးသည့္တိုင္ အတိတ္ကာလထက္ေတာ့ မ်ားစြာတိုးတက္လာေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


“အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္အခြင့္အေရးကိုသိရိွသလို မိမိတို႔ရဲ႕တာ၀န္ကိုလည္း ေက်ပြန္ဖို႔လိုအပ္ပါ တယ္။ အခြင့္အေရးေတြသာ ေတာင္းဆိုၿပီး တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈမရိွလို႔ရိွရင္ေတာ့ အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမႈဟာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံမွာဆိုရင္ ယဥ္ေက်းမႈအရ မိန္းကေလး ေတြကို တန္ဖိုးထားတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ မိဘကိုျပစုဖို႔ မိဘကို အလုပ္အေကြ်းျပဳဖို႔ရယ္ မိန္းကေလးေတြကို သိတတ္နားလည္မႈရိွတယ္လို႔ တန္ဖိုးထားေပမဲ့လည္း သားေယာက်ာ္းေတြကို ဦးစားေပးမႈကေတာ့ ယခုထက္ထိ မေပ်ာက္ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခြင့္အေရးဆိုရင္ မိသားစုထဲက စရပါမယ္ သမီးနဲ႔သားကို တန္းတူညီတူ တန္ဖိုးထားဖို႔ လုပ္ရပါမယ္''ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ကုလသမဂၢက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔အတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ေဆာင္ပုဒ္မွာ 'အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘ၀ျမႇင့္တင္ဖို႔ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားပူးေပါင္းလို႔ ယခုပင္ႀကိဳးပမ္းၾကပါစို႔' ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (GDP) (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လယ္ယာက႑ကေနရရိွေနၿပီး နိုင္ငံ၏ လူဦးေရ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ေက်းလက္ေနအမ်ဳိးသမီးထုအတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရသည္။


ထြန္း (ေနျပည္ေတာ္)