၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ ၁၈၁ ဘီလီယံေက်ာ္ ေကာက္ခံရရိွ


၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တႏိုင္ငံလံုးရိွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံရရိွမႈမွာ က်ပ္ ၁၈၁ ဘီလီယံေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။


''ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ကုန္သြယ္ခြန္နဲ႔ ၀င္ေငြခြန္ဆိုၿပီးေတာ့ရိွတာ။ ကုန္သြယ္ခြန္က်ေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ကို ေခါင္းစဥ္သတ္သတ္ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ ေဖာ္ျပရတာအဆင္ ေျပတယ္။ ၀င္ေငြခြန္က်ေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတခုတည္း လုပ္ေနတာျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ သူ႔အေပၚက ျမတ္တဲ့ကိန္း ဂဏန္းေတြကို တြက္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၀င္ေငြခြန္ကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္လိုခဲြထားတဲ့ ဟာ မရိွဘူးေလ''ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေဆြေဆြနိုင္က ေျပာသည္။


၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသုိ႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အမ်ားဆံုးေပး ေဆာင္သည့္ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမွာ Shwe Taung Development Co.Ltd ျဖစ္ၿပီး၊ Min Dhama Co.Ltd, Eden Group Co.Ltd, New Star Light Construction Co.Ltd, Suntac Engineering and Construction Co.Ltd, T.Z.T.M Construction Co.Ltd, Taw Win Family Construction Co.Ltd, Asia World Co.Ltd, Dawn Construction Co.Ltd, Nawng Tung Co.Ltd တုိ႔မွာ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အနည္းအမ်ားအရ အစဥ္လိုက္ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။


''တခ်ဳိ႕ကက်ေတာ့ ဘယ္လိုထင္လဲဆိုေတာ့ ဒီေၾကညာတဲ့ဟာက လုပ္ငန္းေတြကို စည္းၾကပ္တဲ့ကိန္းဂဏန္းလို ထင္ၾကတာေပါ့ေနာ္။ စည္းၾကပ္တာမဟုတ္ဘူး။ အမွန္ အခြန္သြင္းထားတဲ့ဟာေတြေပါ့ေနာ္။ လုပ္ငန္းႀကီးၿပီးေတာ့ ႀကိဳတင္ခြန္မထည့္တာတုိ႔၊ အေၾကြးက်န္တာတုိ႔ဆိုရင္ ကြ်န္မတုိ႔က ဒီစာရင္းထဲမွာ မထည့္ ဘူး''ဟု ေဒၚေဆြေဆြနိုင္က ေျပာသည္။


၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသုိ႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမွာ Myanmar Branch Office Co.Ltd, Pan Asia Majestic Eagle Ltd, Qingjian International (Myanmar) Group Development Co.Ltd, the Tokyo Enterprise Co.Ltd, Hoang Anh Gia Lai Myanmar Co.Ltd တုိ႔ျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။


သားခ်မ္းျမတ္