ပုသိမ္ၿမိဳ႕အနီး ေရနက္ဆိပ္ကမ္းျပဳလုပ္၍ရနိုင္သည့္အေျခအေနမရိွဟုဆို

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးထြန္းလြင္ဦးပုသိမ္ၿမိဳ႕ကိုဗဟိုျပဳ၍ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္စက္မႈဇုန္မ်ားပါ၀င္သည့္ စီမံကိန္းတခုကို ေဒၚလာဘီလီယံ ၅၀၀ အကုန္အက်ခံ၍ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းျပဳလုပ္၍ရႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရိွေၾကာင္း ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးထြန္းလြင္ဦးက News Watch သုိ႔ ေျပာသည္။''ပုသိမ္ကေတာ့ ျပည္တြင္းဆိပ္ကမ္းပဲေလ၊ သူက ျမစ္တြင္းဆိပ္ကမ္းေပါ့၊ ျမန္မာျပည္မွာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စစ္စစ္မွန္မွန္က ဘယ္မွာရိွလဲဆိုေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴမွာရိွတယ္၊ ဒါေရနက္ဆိပ္ကမ္းအစစ္၊ ရန္ကုန္ဆိုတာလည္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမဟုတ္ဘူး၊ ျပည္တြင္းဆိပ္ကမ္းပဲ၊ ျမစ္တြင္းဆိပ္ကမ္းေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ဆိုတာက ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ အျပင္ဘက္မွာ ထြက္ေဆာက္တဲ့ ဥစၥာေတြပဲ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေပါ့၊ ျမစ္တြင္းမွာ ေဆာက္တဲ့ဟာေတြက ေရနက္ဆိပ္ကမ္း မဟုတ္ဘူး၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ အနည္းဆံုးတန္ခိ်န္ကို သိန္းနဲ႔ခီ်ၿပီးေတာ့ ရိွရတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴမွာဆိုရင္ (တန္ကာ)ႀကီးေတြ ကပ္တယ္၊ တန္ကာေတြဆိုရင္ တန္ခိ်န္ ၅ သိန္းေလာက္ရိွတယ္၊ အႀကီးႀကီးေတြ၊ ေရစူးအနည္းဆံုး ၂၃ မီတာေလာက္ရိွတဲ့ ေကာင္ေတြ၀င္မွ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ ျမစ္က ၈ မီတာ၊ ၉ မီတာေလာက္ပဲ ၀င္လို႔ရတယ္၊ ဆိုေတာ့ ဒါ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းလို႔ မေခၚဘူး''ဟု ၎က ေျပာသည္။


 


ေရနက္ဆိပ္ကမ္းဆိုသည္မွာ ေရအနက္ ၁၂ ဒသမ ၅၇ မီတာ အထက္ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမစ္ေၾကာင္းတခုတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းတေလွ်ာက္တြင္သာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္သည့္ ေရအနက္ရိွနိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ေဒါက္တာမ်ဳိးၿငိမ္း ေအးက ေျပာသည္။''ေရနက္ဆိပ္ကမ္းဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ဥပေဒထဲမွာ ဖြင့္ထားတာကေတာ့ ၁၂ ဒသမ ၅၇ မီတာထက္ပိုၿပီး နက္တာမ်ဳိးေပါ့၊ ေပအေနနဲ႔ဆိုရင္ ေပ ၅၀ ေပါ့၊ ေပ ၅၀ ဆိုေတာ့ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအေနနဲ႔ ျမစ္ေတြထဲမွာလုပ္ဖို႔ အခက္အခဲရိွပါတယ္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နားနီးနီးမွာေတာ့ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မွာေပါ့၊ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းတေလွ်ာက္ မွာေတာ့ အဲဒီေလာက္နက္တဲ့ ေနရာေတြရိွနိုင္တာေပါ့၊ ေရအနက္အေနနဲ႔ ေျပာတာကိုး၊ ေရနက္တိုင္းလည္း ေရနက္ဆိပ္ ကမ္းေဆာက္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ အမ်ားႀကီးလိုတာေပါ့၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးလိုတယ္၊ ေနာက္စက္မႈဇုန္ေတြ၊ Export ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစတဲ့ ဟာေတြတို႔၊ Consumer Market ေတြတို႔ အဲဒါေတြအားလံုးရိွမွရမွာေပါ့၊ ေရနက္တာလည္း လိုအပ္ခ်က္တခုေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ေရနက္႐ံုနဲ႔လည္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေဆာက္လို႔မရဘူး''ဟု ၎က ေျပာသည္။ပုသိမ္ၿမိဳ႕ကိုအေျချပဳ၍ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားပါ၀င္သည့္ စီမံကိန္းတခုကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၅၀၀ အကုန္အက်ခံကာ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ အလုပ္မႈေဆာင္ ဦးရဲလင္းက ေျပာဆိုထားသည္။အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ စက္မႈဇုန္မ်ားအျပင္ ရန္ကုန္မွ ပုသိမ္သုိ႔ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ မီးရထား လမ္းကိုခဲ်႕ထြင္ကာ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္လည္းပါ၀င္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးစက္႐ံု၊ Smart City မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ေက်ာ္၀ဏၰ