အနိမ့္ဆံုးေပါက္ေဈး စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ ၅ သိန္း သတ္မွတ္ေသာ္လည္း ဆန္ေဈးတက္ရန္ အေၾကာင္းမရိွဟု ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ဆို


 


ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ အသင္း၀င္ဆန္စက္မ်ား၊ ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ား၊ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားနွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အစိုဓာတ္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး အဖ်င္းအေမွာ္၊ ဖုန္၊ သဲ၊ ခဲကင္းစင္၍ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ၄၆ ေပါင္ကိုက္ စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္အသင္းခ်ဳပ္မွ ေၾကညာထားေသာ္လည္း ဆန္ေဈးနႈန္းတက္ရန္ အေၾကာင္းမရိွဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ဒုဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။


အဆိုပါေၾကညာခ်က္ကို ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ မတ္လ ၆ ရက္က ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေပၚဆန္း၊ အထူးဧည့္ မထအုပ္စုစေသာ အခ်ဳိ႕ေသာအဆင့္ျမင့္ စပါးမ်ဳိးမ်ားသည္ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ တင္း ၁၀၀ လွ်င္ ၇ သိန္း၊ ၈ သိန္း၊ ၁၀ သိန္းအထိ ေဈးေပါက္ေနေၾကေသာေၾကာင့္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား အပါအ၀င္ ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစု စိုက္ပ်ဳိးေသာ သာမန္စပါးမ်ားကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေဈးနႈန္းထိခိုက္မႈမရိွေစရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။


''ဆန္ေဈးကေတာ့ အခုလည္းျမင့္ ေနတဲ့သေဘာရိွတယ္။ ထပ္ၿပီးေတာ့ ျမင့္မယ္လို႔လည္း ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မထင္ဘူး။ ေႏြစပါးေတြလည္း ဟိုကေပၚ၊ ဒီကေပၚလာၿပီေလ။ ေရွ႕ပိုင္းမွာေပၚ ဆန္ေဈးတက္တယ္ ဆိုတာကလည္း ၀ယ္ေလွာင္တဲ့ သူေတြမ်ားေတာ့ ၀ယ္လိုအားရိွသြားေတာ့ တက္သြားတာ။ ဒီဟာအျပင္ ထပ္တက္စရာအေၾကာင္း မရိွေတာ့ဘူး။ ေဈးကမိုးေပၚမွာေရာက္ေနၿပီ''ဟု ဦးမ်ဳိးေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။


ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ ၅ သိန္းေက်ာ္ျဖင့္၀ယ္ယူရန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထား ေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားသည္ မိမိထုတ္ကုန္ကို အရည္အေသြးျမင့္ရန္အတြက္ တာ၀န္ယူမႈရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ ၅ သိန္းက်ပ္သတ္မွတ္ရာတြင္ စပါးအရည္အေသြးျပည့္မီရမည္ကို ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း၊ အစိုဓာတ္မ်ားေနေသာ စပါးကိုမည္သည့္ကုမၸဏီကမွ ေဈးေကာင္းေပး၀ယ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းနွင့္ အကယ္၍ မိမိကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ေဈးနႈန္းအတိုင္းေပးမ၀ယ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံသို႔ ဆက္သြယ္တိုင္တန္းႏိုင္ေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။


သားခ်မ္းျမတ္