မႏၲေလးေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းႀကီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးတြင္ သေဘာကဲြလဲြမႈမ်ားရိွေန၍ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ဆက္လက္ ေပး၊ မေပး အေမရိကန္သံ႐ံုးႏွင့္ WORLD MONUMENTS FUND တို႔ စဥ္းစားေန


မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းႀကီးကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္သံ႐ံုးႏွင့္ WORLD MONUMENTS FUND တို႔က ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနအဖဲြ႕ႏွင့္လုပ္ငန္းအတြင္း သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားရိွေနသည့္အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေပး၊ မေပး ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ပေရာဂ်က္ဒါ႐ိုက္တာ Jeffery Allen က ေျပာသည္။


ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းႀကီး၏တိုင္မ်ားတြင္ ေအာက္ေျခမ်ားေဆြးေနၿပီး ကုန္းေဘာင္ေခတ္က စတင္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းလက္ရာအတိုင္း ေဆြးေနသည့္ေနရာမ်ားကို အစားထိုး၍ျပဳျပင္ရန္ ပေရာဂ်က္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက ဆႏၵရိွေနၿပီး ေရွးေဟာင္းကမူ ေဆြးေနသည့္တိုင္မ်ားကို စတီးပိုက္မ်ားျဖင့္ေထာက္၍ ထိန္းသိမ္းလိုသည့္အတြက္ ၎အစီအစဥ္ကို လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း Jeffery Allen က ေျပာသည္။


''ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေအာက္တိုဘာထဲက ဒီဟာကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းတယ္။ ေအာက္တိုဘာကစၿပီး အလုပ္လုပ္ လို႔မရဘူး။ ေရွးေဟာင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔မတူညီတဲ့ အိုင္ဒီယာေတြရိွေနလို႔။ တိုင္းအေဟာင္းေတြရဲ႕ေဘးမွာ စတီးပိုက္ ေထာက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းခ်င္တာ။ စတီးပိုက္နဲ႔ေထာက္တယ္ဆိုတာ နိုင္ငံတကာက ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးနဲ႔က် နည္းနည္းကဲြလဲြေနတယ္။ အရင္ကလည္း ဒါမ်ဳိးစတီးပိုက္နဲ႔ေထာက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းတာ ပုဂံမွာ ေတြ႕ဖူးတယ္။ စတီးပိုက္နဲ႔ထိန္းသိမ္းတာက်ေတာ့ ယာယီသေဘာထိန္းသိမ္းတာလို႔ပဲ ယူဆတယ္။ ဒီမွာ အခုရိွတာက ေျမေပၚတိုင္ေတြပဲရိွေတာ့တာ။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္က ေဆာက္ခဲ့တာေျမစိုက္ျဖစ္တယ္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေဆာက္လုပ္ေရး နည္းပညာကိုမီွျငမ္းတဲ့အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျမ စိုက္ေဆာက္မယ္ဆို ေဆြးတဲ့ေနရာေလးကို တိုင္ျပန္ဆက္ဖို႔လိုလာၿပီ။ အဲဒီေတာ့ လံုး၀ကို အေျခပ်က္စီးေနတဲ့တိုင္ေတြကို ပ်က္စီးတဲ့ေနရာေတြမွာ အစားထိုးဖို႔အဆိုျပဳတာ''ဟု ၎က ဆိုသည္။


လတ္တေလာတြင္ အေမရိကန္သံ႐ံုးႏွင့္ WORLD MONUMENTS FUND တို႔က ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေပးသင့္၊ မေပးသင့္ကို ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဆိုပါက အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ရိွ၊ မရိွကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရိွ ပေရာဂ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္ျပထားသည္မ်ားကို ေရွးေဟာင္းက ျပန္လည္ဆန္းစစ္၍ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း Jeffery Allen က ေျပာသည္။


''ေရႊေက်ာင္း၀ရန္တာေအာက္မွာ ကြန္ကရစ္ခင္းထားတာေလးရိွတယ္။ အဲဒါက တကယ္တမ္းေတာ့ ေလွ်ာက္လမ္းေလးပါ။ အေပၚက ၀ရန္တာက တကယ့္၀ိတ္လာမယ္ဆိုရင္ ၀ိတ္ကေအာက္ကေထာက္ ထားတဲ့စတီးပိုက္ကတဆင့္ ၾကမ္းခင္းေပၚကိုေရာက္မွာ။ အဲဒီေတာ့ ခင္းထားတာက အဆင္မေျပဘူး။ ဒီတိုင္ေတြကို ထိန္းသိမ္းရမယ္ဆိုတာ သူတို႔လည္းသိထားၿပီးသား။ တကယ္လို႔ မိုးရာသီနဲ႔ ရာသီဥတုဒဏ္ ခံလာရၿပီဆိုရင္ တကယ္ထည့္စဥ္းစားရမွာက အေဆာက္အဦရဲ႕ခံနိုင္ရည္၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းကို ထိန္းသိမ္းတာ မွန္ေသာ္ျငားလည္းပဲ ခံနိုင္ရည္ကိုၾကည့္ရမယ္။ အရင္တုန္းက ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ နည္းပညာေတြ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုတယ္။ အေဆာက္အဦက ၾကာလာရင္ သစ္သားအေဆာက္အဦျဖစ္ တဲ့အတြက္ ေဆြးသြားမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္တခိ်န္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ နည္းပညာစနစ္ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းလို႔ရတယ္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ရဲ႕ ေျမစိုက္ေဆာက္နည္းေတြ၊ ထုပ္စြပ္ေလ်ာက္စြပ္နည္းေတြကို အနာဂတ္မွာ လက္ဆင့္ကမ္းသြားလို႔ရတယ္''ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။


 

အေမရိကန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးမ်ား ရန္ပံုေငြမွ လွဴဒါန္းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသိန္းျဖင့္ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းႀကီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၎လွဴဒါန္းေငြမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ဇြန္လတြင္း ဘတ္ဂ်က္ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ ျပင္ပပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးေသာင္းနီးပါးျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ အလွဴေငြထပ္မံရရိွရန္ အတြက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ရန္ပံုေငြေဒၚလာ သံုးသိန္းထပ္မံရရိွခဲ့ေၾကာင္း WORLD MONUMENTS FUND မွ သိရသည္။


လက္ရိွတြင္ နယား႐ုပ္မ်ားကိုျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အေနာက္ဘက္အျခမ္းမွတိုင္မ်ားကို ယခင္ကုန္းေဘာင္ေခတ္နည္းပညာအတိုင္း သံမပါဘဲ ထုပ္စြပ္ေလ်ာက္စြပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးထားသည္။ အျခား ၃ ဘက္မွ တိုင္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မေပးသည့္အတြက္ ရပ္နားထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


လင္းထက္(မႏၲေလး)