ပုဂၢလိကဘဏ္အခ်ဳိ႕ စာရင္းပိုေခ်းေငြအေကာင့္ Overdraft မ်ားကို ေခ်းေငြ Demand Loan အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေန


ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္အခ်ဳိ႕က စာရင္းပိုေခ်းေငြအေကာင့္ Overdraft မ်ားကို ေခ်းေငြ Demand Loan မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္ႀကံဳေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ''ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ စာရင္းပိုေခ်းေငြနဲ႔ ေနာက္တမ်ဳိးအေကာင့္တခုရိွတယ္။ အဲဒီစာရင္းပိုေခ်းေငြက်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သိန္း ၅ ေသာင္းစာရင္းပိုေခ်းေငြ ရိွထားတယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အကုန္လံုးထုတ္ၿပီး မသံုးလည္းရတယ္။ သိန္းတေသာင္းပဲထုတ္ၿပီး သံုးလို႔ရတယ္။ ထုတ္ၿပီးသံုးတဲ့ဟာကိုပဲ အတိုးေပးရတယ္။ က်န္တဲ့ဟာကို ၀န္ေဆာင္ခေၾကးဆိုၿပီးေတာ့ ၁ ရာခိုင္နႈန္းပဲေပးရတယ္။ အခုက်ေတာ့ အဲဒီအေကာင့္ေတြကို ပိတ္ၿပီးေတာ့ အကုန္ထုတ္တဲ့အေကာင့္အျဖစ္ပဲေျပာင္းၿပီး ယူရမယ္ေျပာတယ္။ ဆိုလိုတာက မလိုအပ္ဘဲနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ၅၀,၀၀၀ ရထားရင္ ၅၀,၀၀၀ လံုးထုတ္ၿပီး သံုးရမယ့္သေဘာ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ အဲဒီအခါ က်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတိုးအမ်ားႀကီးေပးေနရမွာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုသေလာက္ပဲသံုးရတာမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘူးျဖစ္သြားတယ္''ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးက ေျပာသည္။


Overdraft ႏွင့္ Demand Loan ကြာျခားၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရ ေၾကာင္း ဧရာ၀တီဘဏ္ Retail Banking ပိုင္းမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသူရေမာင္က ေျပာသည္။


''ဗဟိုဘဏ္ကထုတ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းပါ။ အစ္ကိုတို႔ဘဏ္ေတြက သတ္မွတ္တာမဟုတ္ဘူး။ အစ္ကိုတို႔က ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းအရလုပ္တာ။ Demand Loan လို႔ သတ္မွတ္ရင္ (သိန္း)သံုးေထာင္ေလွ်ာက္ရင္ (သိန္း)သံုးေထာင္လံုး ထုတ္ကိုထုတ္ရတယ္။ ဦးတည္ခ်က္မတူလို႔ Demand Loan လို႔ေျပာရင္ ဒါကိုရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္တဲ့အတြက္ ဘယ္ေလာက္ပမာဏျပန္ေပးသြားရပါမယ္ဆိုတဲ့ ဗဟိုဘဏ္က ခ်မွတ္တဲ့ အထဲမွာပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ ထားတာ ၃ နွစ္အတြင္းမွာ ၁၀၀ ရာခိုင္နႈန္း ကို ၃၀၊ ၃၀၊ ၄၀ ျပန္ဆပ္ရမယ္။ ပထမ နွစ္ဆိုရင္ ဥပမာ သိန္းတေထာင္ယူထား တယ္ဆိုရင္ ပထမႏွစ္ကုန္ရင္ သူကသိန္းသံုးရာ ျပန္ဆပ္ရတယ္။ ဒုတိယနွစ္ဆို ေနာက္ထပ္သိန္းသံုးရာျပန္ဆပ္ရတယ္။ က်န္တဲ့ သိန္းေလးရာကို သံုးႏွစ္ၿပီးမွေပး။ ဒီေၾကြးက်န္ကို အၿပီးရွင္းေပးရတယ္။ အဲဒါက ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ထားတာ''ဟု ၎က ေျပာသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ဇန္န ၀ါရီ ၁၈ ရက္ ေန႔စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ ဘဏ္တခုတြင္ အဓိကမတည္ေငြရင္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး လူပုဂၢိဳလ္တဦး (သို႔မဟုတ္) အဖဲြ႕အစည္းတရပ္သို႔ ထုတ္ေခ်းထားေသာ ေၾကြးၿမီမ်ားရိွပါက စည္းမ်ဥ္းထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း အဆိုပါေၾကြးၿမီမ်ားအား လက္ခံႏိုင္သည့္ပမာဏသို႔ ထားရိွမည့္အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ တင္ျပရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။


အဆိုပါ ပမာဏႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ ေခ်းေငြသက္တမ္းသံုးႏွစ္အတြင္း ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အစီအစဥ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ လာမည့္မတ္လ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ တင္ျပညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္မ်ားအားလံုးကို ညႊန္ၾကားထားသည္။


အဆိုပါစာရင္းပိုေခ်းေငြအေကာင့္ Overdraft အျပင္ ေခ်းေငြ Demand Loan တြင္လည္း မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲ ေၾကာင့္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း အဆိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္က ေျပာသည္။


''ပံုမွန္အားျဖင့္ ေခ်းေငြက တႏွစ္ကို သက္တမ္းတခါတိုးရတယ္။ ဥပမာ- သိန္းတေသာင္း ယူထားတယ္ဆိုပါစို႔။ တေသာင္းယူထားရင္ ေခ်းေငြသက္တမ္းတိုးခါနီးက်ရင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္ထည့္ေပးရတယ္။ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္ဆပ္ၿပီးလို႔ သက္တမ္းတိုးၿပီးသြားရင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျပန္သံုးလို႔ရတယ္။ ဒီႏွစ္က်ေတာ့ ေခ်းေငြသက္တမ္းတိုး တဲ့ အခ်ိန္နီးကပ္ခါမွ သူက ကပ္ၿပီးေတာ့ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထည့္ရတာေတာ့ထည့္ရမယ္။ ထည့္ၿပီးသြားရင္ ျပန္ၿပီး ေတာ့ ထုတ္သံုးလို႔ မရေတာ့ဘူးေျပာတယ္။ အဲဒီ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက အၿပီးျပန္ဆပ္ရမယ္။ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ သံုးလို႔ရေတာ့မယ္လို႔ အေၾကာင္းၾကားလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ပံုမွန္ဆိုရင္ ဒါေတြက လုပ္ငန္းလည္ပတ္တဲ့ အထဲမွာ၀င္ေနတာ။ ေခ်းေငြေတြ က၀င္ေနေတာ့ အဲဒီဟာကို ျပန္ၿပီးေပးဖို႔အတြက္က အခက္အခဲရိွတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုတာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေငြထဲမွာ ေရာက္ေနတာ။ အခုက်ေတာ့ သူတို႔က ျပန္ဆပ္ခိုင္းတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါက တခု၊ ေနာက္တခုက ရိွသမွ်ဟာကို ထုတ္သံုးခိုင္းတာက တပိုင္းျဖစ္ေနတယ္''ဟု ၎က ဆိုသည္။


အဆိုပါျပႆနာႏွစ္ရပ္ကို ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားၾကား ညိႇႏႈိင္းေနေသာ္လည္း အေျဖတစံုတရာ ထြက္လာျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။


ေက်ာ္၀ဏၰ


Photo-Reuters