မႏၲေလး ထိုးမုန္႔၊ လမုန္႔လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ FDA ေထာက္ခံခ်က္ ရယူထားသည့္ လုပ္ငန္း ၂ ခုသာရိွ


မႏၲေလးၿမိဳ႕နာမည္ႀကီးစားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ထိုးမုန္႔၊ လမုန္႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ခံခ်က္ရယူထားေသာ လုပ္ငန္း ၂ ခုသာရိွေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(မႏၲေလး)မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။


''ေထာက္ခံခ်က္ကိုရယူထားတာက ေတာ္ေတာ္ကိုနည္းတယ္။ ျမင့္ျမင့္ခင္တံဆိပ္ေတာင္ရတာမၾကာေသးဘူး။ အရင္က လွကေလးစိန္နာမည္နဲ႔ တခုပဲရိွတာ။ အဲဒါကလည္း သက္တမ္းကုန္ေတာ့မယ္ထင္တယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္း ေတြက ေထာက္ခံခ်က္ကို မေလွ်ာက္ၾကတာ။ သူတို႔ေလွ်ာက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က လုပ္ငန္းႀကီးတခုလံုးကို


စစ္ေဆးၿပီးမွ စည္းကမ္းနဲ႔ညီမွ ေထာက္ခံခ်က္လုပ္ေပးတာ။ မေလွ်ာက္ဘဲထားလို႔ မစစ္ေဆးတာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေစ်းေတြထဲကေန သူတို႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြကို၀ယ္ၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္တယ္။ အဲဒီမွာေတာ့ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးေတြပါတာ မေတြ႕ရေသးဘူး။ သူတို႔ကလည္း မိသားစု႐ိုးရာလုပ္ငန္းေတြဆိုၿပီး ေထာက္ခံခ်က္မယူတဲ့သေဘာလည္း ပါမယ္ထင္တယ္။ FDA ေထာက္ခံခ်က္ရရိွတာက ခြင့္မျပဳတဲ့ ဆိုးေဆး တမ်ဳိးတည္းနဲ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းထုတ္လုပ္မႈသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ရတယ္။ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာက သပ္ရပ္ရမယ္''ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

 ေထာက္ခံခ်က္ရယူထားျခင္းမရိွ သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို စည္း႐ံုးေရးဆင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ရရိွပါ ကလည္း စားသံုးသူမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ေစ်းထဲတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ၀ယ္ယူစစ္ေဆးျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။


''ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေထာက္ခံခ်က္ေလွ်ာက္လႊာတင္မထားတာေတြကို သူတို႔တင္လာေအာင္ စည္း႐ံုးေရးဆင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ သူတို႔ေထာက္ခံခ်က္ရ ယူထားမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္အေပၚ မွာလည္း စားသံုးသူယံုၾကည္စြာ သံုးစဲြႏိုင္တယ္။ စားသံုးသူလည္း ေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ေစဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘက္ကလည္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးၿပီးရင္ ၿပီးသြားတယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြကို ေစ်းထဲကေန ၀ယ္ၿပီး စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ပါတယ္။ သက္တမ္းတိုးတိုင္းလည္း လုပ္ငန္းကိုစစ္ေဆးၿပီးမွ တိုးေပးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာက္ခံခ်က္ရယူၿပီးရင္ စားသံုးသူအတြက္ေတာ့ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတယ္'' ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။


မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ထိုးမုန္႔၊ လမုန္႔ လုပ္ငန္း ၁၅ ခု၀န္းက်င္ရိွၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ရယူထားျခင္းမရိွေသးသည့္ အျခား စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားအျပားက်န္ေနေသးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား တႏွစ္ထက္တႏွစ္ တိုးတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ရယူထားၿပီး ခြင့္မျပဳ ဓာတုဆိုးေဆးမ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရိွပါက အသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပားအား သိမ္းဆည္းျခင္း၊ စည္ပင္ဥပေဒအရ ပစၥည္းသိမ္းျခင္း၊ ခံ၀န္ေရးထိုးျခင္း၊ ဒဏ္႐ိုက္ျခင္း၊ ဆိုင္ခန္းပိတ္ျခင္း၊ စားသံုးရန္မသင့္ေသာ အစား အေသာက္မ်ားအား နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေထာက္ခံခ်က္ရယူထားျခင္းမရိွသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ ပင္ရင္းထုတ္လုပ္မႈအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသား အစားအေသာက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈ အရ တရားစဲြဆိုအေရးယူျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း သိရသည္။


စားေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ ခြင့္မျပဳဓာတုဆိုးေဆးမ်ားေတြ႕ရိွေသာ ထုတ္ကုန္မွ ပင္ရင္းထုတ္လုပ္သည့္ေနရာအား ရွာေဖြစံုစမ္းရာတြင္ ဌာနမွကိုယ္တိုင္စံုစမ္းရသည့္အတြက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရိွေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။


လင္းထက္(မႏၲေလး)