တနဂၤေႏြေန႔မွာ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပံ်ပစ္လႊတ္ဦးမည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္၏ ေအာင္ပဲြခံ အခမ္းအနား


ဖခင္ကြယ္လြန္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လာမည့္တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္သည္ ေနာက္ထပ္ ဒံုးပံ်ပစ္လႊတ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။


ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္၌ လူအမ်ားေသေစႏိုင္ေသာ လက္နက္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္လာႏိုင္ ေျခရိွေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွ ကြ်မ္းက်င္အဖဲြ႕အစည္းတခုက ေျပာၾကားထားၿပီး ၎လက္နက္သည္ တိုက္ ခ်င္းပစ္ဒံုးပံ်ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။


ယခင္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအီလ္သည္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္၌ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ဤကဲ့သို႔ေန႔မ်ားတြင္ ဒံုးပံ်စမ္းသပ္မႈမ်ား စစ္ေရးျပခီ်တက္ပဲြမ်ား က်င္းပေလ့ရိွသည္။


ကင္ဂ်ဳံအန္သည္ တခိ်န္တည္းမွာပင္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားကို ပို၍ထုတ္လုပ္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာ အဂၤါေန႔ကမူ ေျမာက္ကိုရီးယား၏  အလြန္ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ ဟြာေဆာင္း ၁၅ (အိုင္စီဘီအမ္) တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပံ်ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ အရာရိွမ်ားကို သူကိုယ္တိုင္ ဆုတံဆိပ္မ်ား ခီ်းျမွင့္သည့္ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့သည္။


ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ခဲ့တဲ့ ဟြာေဆာင္း ၁၅ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးပံ်သည္ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အထိေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းရိွေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိျမင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုတရပ္လံုးကို ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ေသာ ႏ်ဴကလီးယား ထိပ္ဖူးတပ္ ဒံုးပံ်ထုတ္ လုပ္ေရးကို အျပည့္အ၀ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ အခ်ဳိ႕လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ယံုၾကည္ထားၾကသည္။


သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အရာရိွမ်ားသည္ ႏ်ဴကလီးယားအင္အားစုမ်ားကို အေရအတြက္ေရာ အရည္အေသြးပါ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚလက္နက္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ဆက္လက္၍ ထုတ္လုပ္ေနၾကေၾကာင္း အဂၤါေန႔က ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ထြဋ္၀င္းထြဋ္


Ref: Daily Mail.