မကၠာ၀တ္ျပဳတဲ့ေနရာတြင္ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုမ႐ိုက္ရ ေဆာ္ဒီအစိုးရပိတ္ပင္


အစၥလာမ္ဘာသာ၏ အျမတ္ဆံုး ဗလီႀကီးနွစ္ခုတြင္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ကိရိယာမဆိုသံုး၍ ဘုရားဖူးမ်ား ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားရိုက္ကူးျခင္းကို ေဆာ္ဒီအစိုးရက ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္။ ဤသတင္းအရ မကၠာ၏ ''မကၠာ မဟာဗလီၾကီး''ဟု သိထားေသာ မာ့စ္ဂ်စ္ အယ္လ္ဟာရမ္ႏွင့္ ေမဒီနာရိွ မာ့စ္ဂ်စ္အယ္လ္နာဘာ၀ီ သို႔မဟုတ္ ''တမန္ေတာ္၏ ဗလီႀကီး''တို႔တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ဓာတ္ပံု ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးျခင္းမ်ားကို ေဆာ္ဒီအစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ကပင္ တားျမစ္မိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း တူရကီမွ ေဒလီဆာဘား သတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ဤကဲ့သို႔ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ရျခင္းမွာ အထြတ္အျမတ္ေနရာမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ၀တ္ျပဳသူမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မႈ မရိွေစရန္ႏွင့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းေနစဥ္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈရိွေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအစိုးရပိုင္းက ေၾကညာခဲ့သည္။


မၾကာေသးေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ယင္းအထြတ္အျမတ္ႏွစ္ေနရာသို႔ လာေရာက္ၾကေသာ ဘုရားဖူးမ်ားသည္ Kaaba  အေရွ႕ဘက္နွင့္ အရင္ဗလီၾကီး၏ အထက္ပိုင္းၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း နာဘာ၀ီဗလီတြင္ ေပါင္းမိုးကဲ့သို႔ အမိုးမ်ားေဆာင္းကာ မတ္တတ္ရပ္၍လည္းေကာင္း၊ အင္စတာဂရမ္နွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဆယ္လ္ဖီ႐ိုက္ယူၾကသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အခ်ဳိ႕က အုပ္စုဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို ၎တို႔ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ၏ အလံမ်ားကိုင္ေဆာင္ၿပီး ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ခရီးသြားဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ကူးမႈေၾကာင့္ ဘုရားဖူးလာျခင္းအနွစ္သာရမွ ေသြဖည္သြားၿပီး ဘုရားဖူးမ်ားသည္ ဓာတ္ပံုအ႐ိုက္ခံရန္ ခရီး ထြက္လာၾကျခင္းလားဟူေသာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။


ဤတားျမစ္ခ်က္ကိုေဖာက္ဖ်က္မႈ မွန္သမွ်တြင္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ကင္မရာမ်ားကို သိမ္းဆည္းအေရးယူရန္ လံုၿခံဳေရးအေစာင့္မ်ားကို ညႊန္ၾကားထားသည္။ ဤတားျမစ္ခ်က္ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားအမ်ားစုကမူ စိတ္ ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္ဗီဒီယိုမ်ား ႐ိုက္ကူးျခင္းသည္ အမွတ္တရအေနႏွင့္ျဖစ္ၿပီး တသက္တာဘ၀တြင္ တခါသာရသျဖင့္ အထြတ္အျမတ္ေနရာမ်ားကို လာေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ မေလးရွား- ဟာ့ဂ်္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာနမ်ားကမူ ေဆာ္ဒီအစိုးရ၏ ယင္းကဲ့သို႔ ပိတ္ပင္သည့္ေၾကညာခ်က္ကို တရား၀င္မရေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 


ထြဋ္၀င္းထြဋ္


Ref;RT