ေရႀကီးေရလံွ်၍ လယ္ေျမပ်က္စီးခဲ့ေပမဲ့ လယ္ထြန္စက္အသစ္ကို ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားေနတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းႀကီးရဲ႕ ၿပံဳးၿဖီးၿဖီး႐ုပ္ပံုထုတ္ျပန္ခဲ့


တိုင္းျပည္၏ လယ္ကြင္းမ်ား ေျပာင္တလင္းခါ ေနခိ်န္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အာဏာရွင္ ကင္ဂံ်ဳအန္ကမူ အသစ္တီထြင္ထားေသာ လယ္ထြန္စက္တစီး လက္ကိုင္ဘီးကိုကိုင္ကာ ၿပံဳးၿဖီးၿဖီးႏွင့္ ဓာတ္ပံုအ႐ိုက္ခံခဲ့သည္။


ကြမ္ေဆာင္လယ္ထြန္စက္ စက္႐ံုသုိ႔သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္၏ လယ္ထြန္စက္ေပၚတြင္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ ဓာတ္ပံုအ႐ိုက္ခံပံုကို နိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားက ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္၌ ေရႀကီးေရလံွ်မႈေၾကာင့္ ေထာင္ ႏွင့္ေသာင္းႏွင့္ခီ်ေသာ လယ္ေျမဧကမ်ားပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားျပည္သူႏွစ္သန္းခန္႔မွာ အငတ္ေဘး ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။ အငတ္ေဘးႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားျပည္သူႏွစ္သန္းသည္ နိုင္ငံေတာ္က ခဲြတမ္းျဖင့္ေပးေသာ အနည္းငယ္မွ်ရာရွင္ေ၀စုႏွင့္ အသက္ရွင္ေအာင္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစာငတ္၍ ေသဆံုးရသူမ်ား အေလာင္းကို လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ပစ္ထားၾကေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ားက ျပန္လည္ေျပာျပၾကသည္။


ကင္ဂံ်ဳအန္သည္ တိုင္းျပည္၏ စားေသာက္ကုန္ ဘတ္ဂ်က္ေငြစာရင္းမွ ဘီလီယံႏွင့္ခီ်ေသာေငြမ်ားကို ၎၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္တိုက္ႀကီးထြားတိုးပြားေရးအတြက္ လဲႊေျပာင္းသံုးစဲြလ်က္ရိွသည္ဟု ယူဆရသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲကလည္း ကင္၏စစ္တပ္သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကို ၁၈ လအတြင္း ႏ်ဴကလီးယားဗံုးမ်ား ႀကဲခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ယေန႔အေစာပိုင္းက သတိေပးစကားေျပာခဲ့သည္။


ေျပာင္းလဲေနေသာ စစ္မႈေရးရာကို တံု႔ျပန္ရန္ ၿဗိတိသွ်တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မျပဳလုပ္နိုင္မႈကို ပူးတဲြတပ္ပဲြမ်ား စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ တပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဆာရစ္ခ်က္ဘာရြန္က သတိေပးစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။


ထြဋ္၀င္းထြဋ္


(Ref; BBC)