သံေခ်ာင္း ၆၀၀ မ်ဳိခ်ထားတဲ့ စိတ္ေ၀ဒနာသည္တဦး သံလိုက္အသံုးျပဳၿပီး ခဲြစိတ္ဖယ္ရွားေပးခဲ့ရ


ထူးထူးဆန္းဆန္းအရာမ်ားကို မ်ဳိခ်တတ္သည့္အက်င့္ရိွေသာသူတေယာက္၏ ၀မ္းဗိုက္အတြင္းမွ သံေခ်ာင္း ၆၀၀ ကို ခဲြစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားက ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လခန္႔က ပရာဒစ္ကူးမားဒါလီ၏ မိသားစုမ်ားက ကူးမား၏ ၀မ္းဗိုက္ထဲတြင္ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ နာက်င္ေနမႈေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသခဲ့သည္။ ဆရာ၀န္မ်ားက အာထရာေဆာင္း႐ိုက္ၾကည့္ရာ ၀မ္းဗိုက္အတြင္း သံေခ်ာင္းေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔ စုျပံဳေနသည္ကို အံ့ၾသဖြယ္ရာေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေဆး႐ံုတြင္ ၂ ရက္ခန္႔အၾကာ၌ ဆရာ၀န္မ်ားက သံလိုက္ကို အသံုးျပဳၿပီး  ၎သံေခ်ာင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ရသည္။  ကံအားေလ်ာ္စြာပင္ ၎၏ ၀မ္းဗိုက္မွ ထိုးမိ စူးမိျခင္း မရိွခဲ့ေခ်။


၎၏ ၀မ္းဗိုက္သည္ ထူးထူးျခားျခားႀကီးမားေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကူးမား၏ ၀မ္းဗိုက္ကို တစိတ္တပိုင္းခဲြစိတ္ ၿပီးေနာက္ သံေခ်ာင္းမ်ားကို တေခ်ာင္းခ်င္းစီ သံလိုက္အသံုးျပဳကာ အျပင္သို႔ ဆဲြထုတ္ယူခဲ့ရေၾကာင္း၊ သံေခ်ာင္းေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔ရိွၿပီး ၎သံေခ်ာင္းကို ကူးမားက မ်ဳိခ်ထားတာေသခ်ာေၾကာင္း ခဲြစိတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေဒါက္တာသိဒတၱဆစ္၀ပ္(စ္)က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပရာဒစ္ကူးမားသည္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါသည္တဦးျဖစ္ၿပီး စား၍မရေသာ အရာမ်ားကို မ်ဳိခ်ေလ့ရိွသည္။ သံေခ်ာင္းမ်ားကို မ်ဳိခ် ထားမႈကိုမူ မိသားစုက မသိခဲ့ဟု ဆိုသည္။


ထြဋ္၀င္းထြဋ္


AFP