ေျမာက္ကိုရီးယား ဟက္ကာမ်ား လက္သံေျပာင္ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး blueprints ၄၀၀၀၀ ခန္႔ ခိုးယူခဲ့ဟုဆို


ေတာင္ကိုရီးယား၏ စစ္သေဘၤာနွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအတြက္ ပံုစံျပာ (အေသးစိတ္စီမံခ်က္ပံုစံ)မ်ားကို ေျမာက္ကို ရီးယား ကြန္ပ်ဴတာဟက္ကာမ်ားက ခိုးယူခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားက ေျပာသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားဟက္ကာ မ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယား ေဒ၀ူး သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဟာ ကုမၸဏီ၏  database  ကို ဟက္ကာ မ်ားက ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ဧၿပီလ ကတည္းက ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပံုစံျပာမ်ားကို ခိုးယူခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား လႊတ္ေတာ္ အဓိက အတိုက္အခံ လီကာတီကိုရီးယားပါတီမွ အမတ္ေက်ာင္းေဒဆူးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားကမူ ယင္း စြပ္စဲြခ်က္ ဥေပကၡာျပဳျခင္းသို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။


ေဒ၀ူးသေဘၤာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ Aegis ေတာင္ကိုရီးယား ေရတပ္သေဘၤာ အေျမာက္အျမားကို တည္ေဆာက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ စာရြက္စာတမ္း အခ်က္အလက္ ၄၀၀၀၀ ခန္႔ ေျမာက္ကိုရီးယားက ခိုးယူ ခဲ့သည္ဟု ယူဆထားသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ဟက္ကာမ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ စစ္ပဲြကာလ စီမံခ်က္ မ်ား အပါအ၀င္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စစ္ေရး စာရြက္စာတမ္း အမ်ားအျပားကို ခိုးယူခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ယခုလ ေစာေစာပိုင္းက အျခား ေတာင္ကိုရီးယား လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေဒ၀ူးမွ ကြန္ပ်ဴတာ အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူခံရမႈကို ဆိုင္ဘာရာဇ၀တ္မႈမ်ား တာ၀န္ယူထားသည္။


 

ေတာင္ကိုရီးယားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းေရးအဖဲြ႕တခုက ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ကြန္ ပ်ဴတာအခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူခံရမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မည္မွ်အေရးႀကီးသည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မရိွေခ်။ ေဒ၀ူးသေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး ကုမၸဏီေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ကမူ ဤကဲ့သို႔ ခိုးယူခံရမႈကို မသိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။


ေျမာက္ကိုရီးယားရိွ ဟက္ကာမ်ားသည္ ေဒ၀ူးကုမၸဏီမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုးယူသည့္စနစ္သည္ ယခင္က ၎တို႔က်င့္သံုးခဲ့သည့္ နည္းစနစ္အတိုင္း ခိုးယူခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားဟက္ကာမ်ားသည္ ထိုင္၀မ္မွ ကြန္ပ်ဴတာအခ်က္အလက္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


ထြဋ္၀င္းထြဋ္


Ref; AFP