တ႐ုတ္က နယ္စပ္တြင္ ေရဒါစခန္းမ်ားခ်ထား၍ အိႏၵိယက အေ၀းၾကည့္ေထာက္လွမ္းေရးကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ေန


နိုးၾကားသတိရိွမႈ ပို၍အားျဖည့္ရန္အတြက္ အိႏၵိယ-တိဗက္နယ္စပ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ေခတ္မီေသာ အေ၀းၾကည့္ေထာက္လွမ္းေလ့လာေရးကိရိယာမ်ား(LORROS) မ်ားကို ၀ယ္ယူခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။


တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနွင့္ မိုင္ေပါင္း ၂၁၆၇ မိုင္ နယ္စပ္ခ်င္း ထိကပ္လ်က္ရိွေသာ အိႏၵိယသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားျပဳလုပ္ၾကေစကာမူ နယ္စပ္တြင္ အိႏၵိယတပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ တိုက္ပဲြ၀င္ ျပင္ဆင္မႈ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရိွေစရန္ အစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ဤကဲ့သို႔ နယ္စပ္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ေခတ္မီအေ၀း ၾကည့္ LORROS ကိရိယာနွစ္ခု၀ယ္ယူရန္ ကနဦး အမွာစာထုတ္ေပးခဲ့သည္။


အဆိုပါ အေ၀းၾကည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းကိရိယာတြင္ အပူဓာတ္ပံုရိပ္ရွာပစၥည္း တပ္ဆင္ထားၿပီး လူသားကို ကီလိုမီတာ ၁၀ အကြာမွေန၍လည္းေကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို အနည္း ဆံုးကီလိုမီတာ ၂၀ အကြာမွလည္းေကာင္း ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ ၎ကိရိယာသည္ အလြယ္တကူ ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ေဆာင္နိုင္ ၿပီး ေျမေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ယာဥ္တစီးေပၚတြင္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေမွ်ာ္စင္တခုေပၚတြင္ လည္း တပ္ဆင္ထားႏိုင္ရမည္ဟု ဆိုသည္။


ယခုကဲ့သို႔ အေ၀းၾကည့္ေထာက္လွမ္းေရး ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ရျခင္းမွာ အိႏၵိယ၏ ၿဂိဳဟ္တုပံုရိပ္ ေဖာ္ကြ်မ္းက်င္သူ အၿငိမ္းစားဗိုလ္မွဴးႀကီး ဗီနာရတ္ဘတ္(စ္)၏ ေရးသားေသာ အစီရင္ခံစာတခုေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဗီနာရတ္က နယ္စပ္ေဒသတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္က အိႏၵိယနယ္စပ္ အတြင္းက်က်အထိ ျမင္ႏိုင္ေသာေရဒါမ်ား အမ်ားအျပားခ်ထားေနမႈကို ေလ့လာၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ေစာေစာပိုင္းကမူ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာရင္ျဒာမိုဒီႏွင့္ တရုတ္သမၼတရီွက်င့္ဖ်င္တို႔သည္ BRIC ထိပ္သီးစည္းေ၀းပဲြ၌ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ တ႐ုတ္နွင့္ အိႏၵိယနယ္စပ္ေဒသတြင္ အနာဂတ္၌ အျငင္းပြားမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ မၾကာေသးမီက တ႐ုတ္နွင့္ အိႏၵိယတပ္ဖဲြ႔မ်ားသည္ တရုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဘူတန္ သံုးႏိုင္ငံနယ္စပ္ဆံုခ်က္ျဖစ္သည့္ ေဒါ့(က္)လန္တြင္ ၇၄ ရက္ၾကာမွ် နွစ္ဖက္တပ္ဖဲြ႔မ်ား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။


ထြဋ္၀င္းထြဋ္ -Sputnik