ပညာသင္တယ္ဆိုတာ Apply လုပ္ဖို႔သင္တာ၊ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်လို႔ရေအာင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ယူသင္ၾကားေပးရပါမယ္


အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူငယ္တန္းမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္း(အထက္တန္း)အထိ အဂၤလိပ္စာဘာသာကို မသင္မေနရအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသင္ၾကားေပးေသာ္လည္း အထက္တန္းအဆင့္ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးခိ်န္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ အေရးအသား၊ အေျပာအဆိုစြမ္းရည္မွာ နိမ့္က်လ်က္ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးခိ်န္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေရးသားေျပာဆိုႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ အဌမတန္းမွစတင္ၿပီး အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္အား 4 Skills (Reading,Writing,Speaking,Listening)  ပါ၀င္ေသာစနစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ဒုတိယအႀကိမ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမက တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၎၏အဆိုကို ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္သည့္ ကိုုယ္စားလွယ္ (၁၀၂)ဦး၊ ေထာက္ခံသူ (၉၆)ဦးျဖင့္ အဆို႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္အား 4 Skills သင္ၾကားေရးအဆို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သူ ေဒၚထုေမအား News Watch မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါသည္။


x အစ္မအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အဌမတန္းကစၿပီး English ဘာသာရပ္ ကို 4 Skills ပါ၀င္ေသာစနစ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔အဆို ကို တင္သြင္းခဲ့ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိပါရေစ။


ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီျမန္မာ့အမ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြ အာဆီယံေဒသအပါအ၀င္ ကမၻာႀကီးကို ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်လို႔ရမယ့္ နည္းစနစ္နဲ႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ သင္ၾကားေပး ဖို႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနတဲ့ေခတ္ကိုေရာက္ၿပီလို႔ ကြ်န္မယံုၾကည္ပါတယ္။အထူးသျဖင့္ကေတာ့ ျမန္မာတႏိုင္ငံ လံုးက လူငယ္ေတြကို လူ႕ဘ၀ရပ္တည္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကတဲ့အခါမွာ ကမၻာသံုးျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို လိုသလိုလက္နက္အျဖစ္ သံုးလို႔ရေအာင္ တပ္ေပးခ်င္တဲ့ဆႏၵလည္းပါပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ျမန္မာလူငယ္ ေတြကမၻာႀကီးနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းဖို႔ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးခ်က္ႏွင့္ဒီအဆိုကို တင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။


x လက္ရိွပညာေရးစနစ္၊ သင္ၾကားေရးစနစ္အေပၚ ဘယ္လိုသံုးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။


အဂၤလိပ္စာကို ၁၁ ႏွစ္သင္လာခဲ့ၾကတယ္။ ဒီ ၁၁ ႏွစ္သင္လာခဲ့ၾကတဲ့ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္႐ံုေလာက္ပဲ၊ သူမ်ားေျပာတာကိုနားလည္ဖို႔ အဂၤလိပ္လိုေျပာတာကို နားလည္ဖို႔၊ အဂၤလိပ္လိုျပန္ ေျပာတတ္ဖို႔က အရမ္းလိုေနခဲ့တာ။  ဘာသာရပ္တိုင္းမွာ အဂၤလိပ္လိုသင္ေပမဲ့ အလြတ္က်က္တယ္၊ ဖတ္တယ္။ စာေျဖရင္လည္း အလြတ္က်က္ၿပီးေတာ့ပဲ ေျဖခဲ့ရတာ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေက်ာင္း သားအမွန္တကယ္ တတ္သလား ဆိုေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာလို႔ရိွရင္ ကြ်န္မကို ကြ်န္မ ဥပမာျပရလို႔ရိွရင္ေတာ့ မတတ္ခဲ့ဘူးေပါ့။ ကြ်န္မဆယ္တန္းေအာင္ တယ္၊ ဘဲြ႕ရတဲ့အထိ အဂၤလိပ္စာကို သူမ်ားေျပာတာကို လံုး၀နားမလည္ခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း လံုး၀မေျပာတတ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဘဲြ႕ရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေ၀းသင္နဲ႔ဘဲြ႕ရတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေပါင္း အေရအတြက္ဘယ္ေလာက္ရိွမလဲ။ ကြ်န္မတို႔ေခတ္တုန္းက ဘဲြ႕ရေတာင္မွ ႏိုင္ငံျခား သားေျပာတာ၊ အဂၤလိပ္လိုေျပာတာကို နားမလည္ခဲ့ဘူး။ ကိုယ္တိုင္လည္း မေျပာတတ္ခဲ့ဘူး။ အဲဒီအခါမွာ ဒီအဆင့္ျမင့္ပညာဘာသာရပ္ေတြကို ဆက္လက္သင္ၾကားဖို႔၊ လုပ္ငန္းခြင္ကို၀င္ဖို႔ျဖစ္ေစ အေျခခံရွစ္တန္း ေလာက္ကစၿပီး ဆယ္တန္းေလာက္ဆိုလို႔ရိွရင္ အဂၤလိပ္စာ အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာနားလည္ႏိုင္စြမ္းရိွဖို႔ လိုပါ တယ္။ လက္ရိွပညာေရးစနစ္က ဒီအတိုင္းပဲသြားေနတယ္။ ေျပာင္းလဲမႈေတာ့ မေတြ႕ပါဘူး။ ေျပာင္းလဲေန တယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအပါအ၀င္္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ေကာင္း မြန္ေအာင္ေရးသားထားပါေစ လက္ေတြ႕အသံုးမခ်လို႔ကေတာ့ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ အခုက ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္ကိုေရာက္ေနၿပီ။ ပညာသင္တယ္ဆိုတာ Apply လုပ္ဖို႔သင္တာပဲ။ ဆိုေတာ့ ကြ်န္မတို႔က လက္ေတြ႕အသံုးခ်ရမယ့္ ဒီအဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်လို႔ရေအာင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ယူသင္ၾကားေပးရပါမယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္လို႔ ဘယ္ေလာက္ ေျပာေျပာ၊ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲျပည့္စံုေနပါၿပီလို႔ ေျပာပါေစ။ ဘယ္ ဥပေဒမွ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ ျပည့္စံုတယ္ဆို မရိွပါဘူး။  ကြ်န္မအေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ရိွပညာေရးစနစ္ကို အားမရဘူးေပါ့။ အဲဒီအထဲကမွ ဒီလူငယ္အတြက္ကို  ပိုၿပီးစိုးရိမ္တယ္။


x ဒီေန႔ေခတ္လူငယ္ေတြရဲ႕ English စြမ္းရည္အေပၚ ဘယ္လိုသံုးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။


တႏိုင္ငံလံုးၿခံဳငံုေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္ရယ္မွ မဟုတ္ဘူး။ ေခတ္က ေတာ္ေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ ကြ်န္မတို႔မ်ဳိးဆက္တဆက္မက ၾကာခဲ့ၿပီ။ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္က ေတာ္ေတာ္ကိုဆိုးခဲ့တာ။ အေတာ့္ကို နိမ့္က်သြားၿပီေပါ့ေနာ္။ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ျမန္မာလိုဘာသာျပန္ထားတဲ့ စာအုပ္ေတြမွာပါ အမွား ေတြအမ်ားႀကီး ေတြ႕ေနရတယ္။ ေနာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ေဆြးေႏြးသြားတဲ့အထဲမွာ ပါပါတယ္။ အခုျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္ေနတဲ့ English လိုထုတ္တဲ့ သတင္းစာမွာပါ အမွားေတြအမ်ားႀကီးပဲေပါ့။ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအားျဖင့္ ၾကည့္ရမယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ ေတာ္ေတာ့္ကို က်သြားတယ္။ က်သြားတဲ့အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္အေပၚမွာ လူငယ္ေတြဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ျပန္ကဲြသြား တယ္ေပါ့။ ဘယ္လိုကဲြသြားလဲဆိုရင္ အဂၤလိပ္စာတတ္မွ လူရာ၀င္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီ Global Age မွာေပါ့ေနာ္။ ပညာေခတ္မွာ ဘဲြ႕တခုရ႐ံုနဲ႔ အဆင္မေျပေတာ့ပါဘူး။ အဂၤလိပ္စာတတ္ရမယ္၊ တခုခုမွာ အလုပ္လုပ္မယ္ ဆိုလို႔ရိွရင္ Computer Skill, English Skill က မျဖစ္မေန လူငယ္တိုင္းမွာ လိုအပ္မယ့္ အရာတခုျဖစ္လာတယ္။ ဒီေခတ္လူငယ္ေတြမွာလည္း ကြ်န္မတို႔နဲ႔ေတာ့ သိပ္မကြာေသးဘူး။ အဂၤလိပ္စာအေပၚမွာ သံုးသပ္ခ်က္ကေတာ့ ခုနကလိုမ်ဳိး တခ်ဳိ႕လူငယ္ေတြက အဂၤလိပ္စာမျဖစ္မေန တတ္ရမယ္၊ မတတ္လို႔ရိွရင္ လူရာမ၀င္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ လူငယ္ေတြ ကြ်န္မတို႔ေခတ္တုန္းကလည္း အဲလိုရိွခဲ့တယ္။ အခုဆိုလို႔ရိွရင္ေတာ့ လူငယ္ေတြမွာ ရန္ကုန္လို၊ မႏၲေလးလို ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ အဂၤလိပ္စာႏိုင္ငံျခားသားသင္တဲ့ ေက်ာင္းရိွတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဖြင့္ထားတဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ အဲလိုေနရာေတြကေနၿပီးေတာ့ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္ စာတကယ္တတ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့လူငယ္ေတြကေနၿပီးေတာ့ သြားတက္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရမ္း အလွမ္းကြာတဲ့ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမရိွတဲ့ ေနရာေတြမွာဆိုလို႔ရိွရင္ ဒီအခြင့္အေရးက ပညာေရးရဖို႔ အခြင့္အလမ္းက ကြ်န္မတို႔မရိွသလို ဒီအခြင့္ အေရးေတြဆံုး႐ံႈးေနတဲ့ လူငယ္ေတြျဖစ္တယ္။ လူငယ္ေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ကိုအစိုးရက ျဖည့္စြက္ေပးရမယ္။ တဦးတေယာက္ခ်င္းမွာေတာ့ ကိုယ့္ခံယူခ်က္နဲ႔ကိုယ္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းကိုအျပင္မွာတက္ႏိုင္မွ ရန္ကုန္လို သို႔မဟုတ္ မႏၲေလးလို ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကိုသြားၿပီး ေတာ့မွတက္ႏိုင္တဲ့ မိဘေတြက သင္ေပးလို႔မွရၾကတဲ့ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးေတြကို ျဖည့္စြက္ဖို႔အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ အျပည့္အ၀တာ၀န္ရိွပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြရဲ႕ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ အေပၚမွာ သံုးသပ္ခ်က္ကေတာ့  တေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ခံယူခ်က္အေပၚမွာပဲ မိဘကပံ့ပိုး ႏိုင္စြမ္းအေပၚမွာ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းလာတက္ၾကတဲ့ လူငယ္ေတြက အခြင့္သာေနၿပီးေတာ့ ကြ်န္မတို႔လို ရြာမွာေနခဲ့တဲ့ လူငယ္ေတြလို လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲတဲ့ ေနရာေတြက လူငယ္ေတြဆိုလို႔ရိွရင္ေတာ့ ဒီအဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္တိုးျမႇင့္ဖို႔ရရိွႏိုင္မႈစြမ္းအား လူငယ္ေတြမွာ မရိွေသးပါဘူး။ ဒီအခြင့္အေရးကို တႏိုင္ငံလံုးမွာ ေရာက္ေနၾကတဲ့လူငယ္ေတြ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္လို၊ မႏၲေလးလိုၿမိဳ႕ႀကီးမွအပ က်န္တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေတြမွာ ဒီအခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီကြက္လပ္ကိုျဖည့္ဖို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ တာ၀န္ရိွပါတယ္ရွင္။


x လူငယ္ေတြရဲ႕ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ျမင့္မားလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါသလဲ။


အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ျမင့္မားလာေအာင္ လူငယ္တေယာက္ခ်င္းစီကို အႀကံေပးရမယ္ဆိုရင္ေပါ့ လူငယ္တိုင္းမွာ ဖုန္းရိွေနၾကၿပီ။ ဒီျပင္အခိ်န္ေတြကို facebook ေတြသံုးၾကတယ္။ Social media ကို သံုးတာကလည္း ထိုက္သင့္ သေလာက္ အက်ဳိးရိွပါ တယ္။ လူမႈကြန္ရက္ဆိုတာကလည္း ကင္းကြာလို႔ မရပါဘူး။ ဒါကလည္း အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္ျမင့္မားေအာင္ လူငယ္ေတြအခိ်န္ေပးၿပီး ေလ့လာလို႔ရပါတယ္။ ေနာက္တခုက လူငယ္ေတြစုၿပီးေတာ့ စကား၀ိုင္းလုပ္ရမယ္။ ေက်ာင္းတိုင္းမွာရိွတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြအေနနဲ႔လည္း Program တခုခုနဲ႔ေပါ့ေနာ္။ စြမ္းရည္ျမင့္ဖို႔ လုပ္ေပးသင့္တယ္လို႔ ေက်ာင္းတိုင္းကို အႀကံျပဳခ်င္တယ္။ ေနာက္တခုက အခုဆိုလို႔ရိွရင္ Community Center ေတြဖြင့္ေနၾကၿပီ။ အဲဒီ Center ေတြမွာလည္း အႀကံအဥာဏ္ေတာင္းၿပီးေတာ့ English 4 Skill ကြ်မ္းက်င္တဲ့သူေတြ သို႔မဟုတ္ အၿငိမ္းစားဆရာ၊ ဆရာမေတြက ဒီ English 4 Skill ျမင့္မားလာေအာင္ လူငယ္ေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါ တယ္။ အခုတေယာက္ တည္းအေနနဲ႔ေတာ့ ကြ်န္မ  Htoot May Institution Foundation တခုလုပ္ေနပါတယ္။ တႏိုင္တပိုင္ေပါ့ေနာ္။ ကိုယ့္လူငယ္ေလးေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ အဂၤလိပ္စာ 4 Skill ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ေပးေနပါတယ္။


x မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဆက္ သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္တဲ့ English ဘာသာစကားေတြ ဟာ လူတေယာက္အတြက္ ဘယ္လိုအခန္းက႑ေတြမွာရိွေနသလဲ။ အစ္မအေနနဲ႔ေရာ ဘယ္လိုမ်ဳိး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္ပါသလဲ။


မိခင္ဘာသာစကားဆိုတာ လူတေယာက္အတြက္ ပထမမ်က္လံုး။ ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္တဲ့ English ဘာသာစကားေတြဟာ လူတေယာက္အတြက္က ဒုတိယမ်က္လံုးပါ။ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးက လူေတြက လည္း ဒီအတိုင္းပဲ ေျပာၾကပါတယ္။  ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ IT နည္းပညာတိုးတက္ ေနတဲ့ေခတ္ႀကီးမွာ ယေန႔ေခတ္ ဘာသာစကားအေနနဲ႔ အားလံုးနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္တဲ့ English ဘာသာစကားကို 4 Skill မျဖစ္မေနတတ္သင့္တဲ့ အေျခအေနကိုေရာက္ေနပါၿပီ။ အခု ကြ်န္မအဆိုတင္ခဲ့တဲ့ Standard အထက္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မျဖစ္မေန အဂၤလိပ္စာတတ္သင့္ေနၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္သြယ္ေတာ့မယ္။ သြားေတာ့မယ္ ဆိုလို႔ရိွရင္ ဒါကအရမ္းအေရး ႀကီးပါတယ္။ ပထမမ်က္လံုးက မိခင္ဘာသာစကား ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒုတိယမ်က္လံုး က ကမၻာနဲ႔ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္တဲ့ English ဘာသာစကားျဖစ္တယ္။ ကမၻာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္တဲ့ ဒုတိယမ်က္လံုး ကို မဖြင့္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။


x အစ္မအေနနဲ႔ ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ေျပာၾကား ခ်င္ပါသလဲ။


ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခ်င္တာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ကြ်န္မအဆိုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အရမ္းႏွေျမာမိတယ္။ ေနာက္တခုက လူငယ္ေတြကိုလည္း စိတ္ဓာတ္မက်ဖို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ လူငယ္ႏွင့္ ပညာေရးကို အားသန္တဲ့ လူငယ္ႏွင့္ပညာေရးကို မျဖစ္မေန ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ အားသန္တဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တေယာက္အေနနဲ႔ေရာ အေတာ့ကိုစိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့တယ္။ လူငယ္ေတြအတြက္ ပိုၿပီးေတာ့လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လည္း အားသန္ခဲ့တယ္ေပါ့။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္ 4 Skill သင္ၾကားဖို႔ အစီအစဥ္မရိွေသးဘူးဆိုေပမဲ့ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။


အိမ့္သႏၲာထြန္း