ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခခံအေဆာက္အဦ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အကူအညီသစ္မ်ားေပးအပ္သြားမည္ဟု ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးေျပာ


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ ရိွေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘးႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းက သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုသည္။


ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရအေနျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈအသစ္မ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္ဇိုအာေဘးကေျပာသည္။


အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး အေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ကုန္စည္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ထို႔ျပင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အစြမ္းကုန္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္ဇိုအာေဘးက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။


ဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကို အရိွန္အဟုန္ျမွင့္တင္ႏိုင္မည့္အစီအစဥ္သစ္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္ယူမႈ တိုးတက္မ်ားလာေစရန္၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈကို တိုးခဲ်႕ရန္အစရိွ သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ရွင္ဇိုအာေဘးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ခီ်းက်ဴးေျပာၾကားသည္။


''ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္သမိုင္းမွာ အေရးပါၿပီး ခ်စ္ၾကည္ရင္းနီွးမႈရိွတဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္''ဟု သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။ ေခါင္းေဆာင္နွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကို အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။


''ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာမွာ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးအပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြအေပၚစိုးရိမ္မိေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ဆက္လက္ကူညီေထာက္ခံသြားမယ္''ဟု ရွင္ဇိုအာေဘးက ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာသည္။


သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ကုလသမဂၢ၏အစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ (Universal Health Coverage) ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။


အဆိုပါအစီအစဥ္သည္ ကုလသမဂၢ အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေဆးကုသမႈစရိတ္စက မတတ္ႏိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ ယင္းအစီအစဥ္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ ထည့္၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရွင္ဇိုအာ ေဘးက ေျပာသည္။


၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလအတြင္းက လာအိုႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ ရွင္ဇိုအာေဘးတို႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုခဲ့၍ ျမန္မာ့စိုက္ ပ်ဳိးေရးက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂၅ ဘီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၃ ဘီလီယံ)ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။


ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၎ခရီးစဥ္ အတြင္း ေတြ႕ဆံုမႈတြင္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ငါးနွစ္တာကာလအတြင္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၇ ဘီလီယံကူညီေထာက္ပံ့မည္ဟု ရွင္ဇိုအာေဘးက ကတိျပဳခဲ့သည္။


ေမာ္႐ိုး


Ref; Kyodo