သမိုင္းကေပးတဲ့ ေတြးခ်င့္စရာမ်ား


၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ေမလက ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္မွ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဆင္းမလား ၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ရေသာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ ျမန္မာျပည္ ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္သည္  ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရပ္စဲၿပီးေနာက္ ကလီယိုပက္ထရာသေဘၤာျဖင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ စကၠဴျဖဴစာတမ္းကိုကိုင္စဲြ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေသာ ဆာေဒၚမန္စမစ္သည္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာအေျခအေနမ်ားကို သေဘာမေပါက္နားမလည္နိုင္ခဲ့။ သူႏွင့္ ပလဲနံပသင့္ ေသာ၊ သူ႔ၾသဇာကိုနာခံေသာ၊ ရာထူးစည္းစိမ္မက္ေသာ နိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား၏ ေျခထိုးစကားမ်ားကိုသာ နား၀င္ၿပီး ဖဆပလဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အဆင္မေျပျဖစ္ေနခဲ့သည္။


အဂၤလန္ရိွ ေလဘာပါတီအစိုးရသည္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အေနအထားကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ ေလးစားယံုၾကည္မႈရိွေသာ ေလာ့ဒ္ေမာင့္ဘက္တန္၏ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရလည္းေကာင္း၊ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ေနာက္တြင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုက တခဲနက္ေထာက္ခံမႈေနသည္ကို သေဘာေပါက္နားလည္ ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အဂၤလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆာကလီမင့္အက္တလီသည္ အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကား ဖဆပလအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအဆင္မေျပေသာ၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုက မလိုလားမႈကို ခံေနရေသာ ဘုရင္ခံဆာ ေဒၚမန္စမစ္အား ျမန္မာျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲအျဖစ္မွဖယ္ရွား၍ ဆာဟူးဘတ္စ္ရန္႔စ္ႏွင့္ အစားထိုးခန္႔အပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္ကို ဘိလပ္သုိ႔ ျပန္ေခၚခဲ့သည္။ ကလီယိုပက္ထရာသေဘၤာႀကီးျဖင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ၿပီး ရွစ္လတိတိၾကာေသာအခိ်န္တြင္ ဆာေဒၚမန္စမစ္သည္ က်န္းမာေရးအေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေတာ္သုိ႔ျပန္ခဲ့ရေလသည္။ (သူရာထူးမွ ထြက္ခြာသြားခိ်န္တြင္ ဆာဟင္နရီနိုက္အား တာ၀န္မ်ားကို လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့သည္)


ဘုရင္ခံအသစ္ဆာဟူးဘတ္စ္ရန္႔သည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရိွ လာသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္အျဖစ္ျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ မစၥတာရန္႔စ္သည္ ျမန္မာျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုရင္ခံျဖစ္လာေသာအခါ ဆာေဒၚမန္စမစ္၏ စကၠဴျဖဴစာတမ္း (ဆင္းမလားစီမံကိန္း)ကို ကိုင္စဲြအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမျပဳဘဲ ေလာ့ဒ္ေမာင့္ဘက္တန္၏ အယူအဆမ်ား၊ အၾကံေပးခ်က္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းခဲ့အၿပီးတြင္ ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ စက္ တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္ေကာင္စီအသစ္ကို ဖဲြ႕စည္းရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေတာင္းဆိုသည့္ ကက္ဘိနက္ (အစိုးရ)အဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းရန္ ဘုရင္ခံက လိုက္ေလ်ာခဲ့သည္။ ထိုကက္ဘိနက္ အဖဲြ႕တြင္ ဘုရင္ခံဆာဟူးဘတ္စ္ရ္န႔္စ္က သဘာပတိအျဖစ္ တာ၀န္ယူ၍ ဖဆပလဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဆန္းကို ဒုတိယသဘာပတိအျဖစ္ ခန္႔ထားတာ၀န္ေပး အပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဦးေအာင္ဆန္းသည္ ကာကြယ္ေရးဌာနႏွင့္ နိုင္ငံျခားေရးဌာန ကို ကိုင္တြယ္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး သခင္ျမက ျပည္ထဲေရးႏွင့္တရားေရးဌာန၊ ဦးဘေဘက ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ ရိကၡာျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာန၊ ဦးသိန္းေဖ (သိန္းေဖျမင့္)က လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္စည္ပင္၀ေျပာေရးဌာန၊ မန္းဘခိုင္က စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အလုပ္သမားဌာန၊ ဦးေအာင္ဇံေ၀က က်န္းမာေရးဌာန၊ ဂဠဳန္ဦးေစာက ပညာေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဌာန၊ ICS ဦးတင္ထြဋ္က ဘ႑ာေရးဌာန၊ သခင္ဗစိန္က သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဌာနတုိ႔ကို တာ၀န္ယူ ကိုင္တြယ္ၾကပါသည္။


ထိုအခိ်န္ကာလတြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္အက္ဥပေဒ သည္ အသက္၀င္ေနဆဲ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ဘုရင္ခံ ဆာဟူးဘတ္စ္ရန္႔သည္ ထိုဥပေဒကို ကိုင္စဲြျခင္းမျပဳဘဲ ေလာ့ဒ္ေမာင့္ဘက္တန္၏ အၾကံေပးခ်က္အတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္ေကာင္စီ၏ တာ၀န္အရပ္ရပ္ကို လံုး၀လဲႊအပ္ထားခဲ့ေပသည္။ ထိုေကာင္စီတြင္ ဘုရင္ခံက သဘာပတိအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဒုတိယသဘာပတိအျဖစ္ တာ၀န္ယူရၿပီးလွ်င္ တိုင္းနိုင္ငံတခု၏ အေရးပါလွေသာ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔အား ကိုင္တြယ္ခဲ့ရေပသည္။ (သခင္ျမသည္ ထိုဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။)


ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္တြင္ ျမန္မာျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဘုရင္ခံတဦးတည္းက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုင္စဲြ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးအပ္ထားသည့္ ပုဒ္မ ၁၃၅ ျဖင့္ အာဏာအရပ္ရပ္ကို ကိုင္စဲြခြင့္ရသူျဖစ္လ်က္ ဘုရင္ခံဆာဟူးဘတ္စ္ရန္႔စ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလအား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္ထဲေရးကဲ့သုိ႔ အေရးႀကီးလွေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ လဲႊအပ္ကိုင္တြယ္ေစခဲ့ပါသနည္း။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဦးေဆာင္မႈတြင္ ျပည္သူလူထု၏ တရပ္လံုးက တခဲနက္ေထာက္ခံေနၾက သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအား လြတ္လပ္ေရးမေပးလွ်င္ မျဖစ္ေတာ့ၿပီဆိုသည္ကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရက သေဘာေပါက္ၾကခဲ့ၾက သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍  ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ကိုေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ကို အက္တလီအစိုးရက လန္ဒန္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရး ထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္သည္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးကို အုတ္ျမစ္အခိုင္အမာခ်လိုက္နိုင္ခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္တရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္(၃/ဂ)အရ ျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းပူးေပါင္း၍ လြတ္လပ္ေရးရယူႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ထိုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေသာ ပင္လံုညီလာခံႀကီးတြင္ အေက်အလည္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ ေတာင္တန္း-ျပည္မပူးေပါင္းေရး (ပင္လံု)စာခ်ဳပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ ခဲ့ၾကသည္။


၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြး ေကာက္ပဲြကိုျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဖဆပလကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၉၅ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အနိုင္ရရိွခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ သခင္ျမ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို ေရးဆဲြအတည္ျပဳရန္ ဖဆပလပဏာမညီလာခံကို က်င္းပခဲ့သည္။


တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ပထမညီလာခံကို ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည္။ သခင္ျမက လႊတ္ေတာ္သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ကာ အဖြင့္မိန္႔ ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖဆပလဥကၠ႒ႏွင့္ ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္ေကာင္စီ ဒုတိယသဘာပတိဦးေအာင္ဆန္းက အခ်က္(၇)ခ်က္ပါ အဆို တရပ္ကိုလႊတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ကိုေရးဆဲြရန္အတြက္ ဖဆပလ ပဏာမညီလာခံကို ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဂ်ဴဗလီေဟာတြင္ က်င္းပသည္။ ထိုညီလာခံႀကီးမွ ေရြးေကာက္ခံအမတ္ ၇၅ ဦးပါ၀င္ေသာ အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြေရးေကာ္မတီကိုဖဲြ႕စည္း အတည္ျပဳေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုညီလာခံႀကီးသည္ကား ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သစ္အတြက္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆဲြရန္မူမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည့္ ညီလာခံႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္သစ္အတြက္ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီး ဦးေအာင္ဆန္းႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ နိုင္ငံျပဳသုခမိန္ႀကီးမ်ားစီမံပံုေဖာ္ခဲ့သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ားသည္ကား အစိတ္အပိုင္းတခုစီ သက္၀င္လႈပ္ရွားကာ ႐ုပ္လံုးၾကြလာခဲ့ေခ်ၿပီ။


မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးတြင္ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု အနိုင္ရခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အစိုးရအဖဲြ႕သစ္ကို ဖဲြ႕စည္းနိုင္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ . . .။


ျပည္သူလူထုက တခဲနက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေသာအစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊  ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးမ်ားအနက္မွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတခုကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးတုိ႔အားမူ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းလာသူတုိ႔ကိုသာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳ ခန္႔အပ္ခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။


ယင္းသုိ႔ျဖစ္ရသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း(၅) ၂၃၂။ (ခ) နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ ---- ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရး ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကိုရယူရမည္ - ဟူသည့္ အပိုဒ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။


ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မည္သူတုိ႔က ေရးဆဲြရပါမည္နည္း။


ေအာင္ဆန္း- အက္တလီစာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရရန္ ေသခ်ာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံမွ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာကို ျပန္လည္လဲႊေျပာင္းရယူရန္အတြက္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလိုအပ္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ဥပေဒကို အစားထိုးရန္အတြက္ ဥပေဒ သစ္တရပ္ကိုေရးဆဲြရန္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစြာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံၾကသည့္အနက္ ဖဆပလကအမတ္ေနရာ ၁၇၃ ေနရာအနိုင္ရရိွခဲ့ပါသည္။ မန္း၀င္းေမာင္၏ (Kayin Youth Organization) က ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၉ ေနရာအနိုင္ရခဲ့ပါသည္။ သခင္သန္းထြန္း၏ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ကိုယ္စား လွယ္ေနရာ ၇ ေနရာ အနိုင္ရခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဂ်ဴဗလီေဟာလ္၌ ဖဆပလပထမညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကိုေရးဆဲြရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုညီလာခံမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အတိုင္း ဥပေဒေရးဆဲြေရးေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္း၍ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္အတြက္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိုေရးဆဲြခဲ့ၾကရာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးအတည္ျပဳ နိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။


လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မည္သူတုိ႔ ေရးဆဲြခဲ့ၾကပါသနည္း။ အာဏာလဲႊေျပာင္းေပးရမည့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ေရးဆဲြခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျပည္သူတုိ႔ကေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရးဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထင္အရွားေတြ႕နိုင္ပါသည္။


၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မည္သူတုိ႔က ေရးဆဲြခဲ့ပါသနည္း။ ျပည္သူတုိ႔ကေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရးဆဲြ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းေလာ။ ျပည္သူတုိ႔ထံမွ အာဏာသိမ္း ယူခဲ့သူ၊ ျပည္သူတုိ႔အား အာဏာျပန္လည္လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ရမည့္သူတုိ႔က ေရးဆဲြခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သေလာ။


နယ္ခဲ်႕ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္တြင္ရိွေနစဥ္ကပင္ ျပည္သူလူထုကေထာက္ခံေသာအစိုးရသည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ကိုင္တြယ္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ယခုကာလတြင္ ျပည္သူ လူထုကေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရအဖဲြ႕သည္ ထို၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို ကိုင္တြယ္ခြင့္မရသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။


ဤသည္မွာအဘယ္ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါသနည္းဟူသည္ကို သမိုင္းကေပးေသာေတြးခ်င့္စရာ သင္ခန္းစာတုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။


ထင္လင္းဦး (Wisdom Villa)