တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ႏီွးျဖင့္ထိုးသြားၾကေသာ ထမင္း၀ေအာင္စားထား တီရွပ္မ်ား


တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီးဦးကိုနီ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရသည့္အမႈကို စစ္ေဆးေနသည့္ ႐ံုးခိ်န္း ၁၂-၁-၂၀၁၈ တခုတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ တရားခံဟု သတ္မွတ္ခံထားရသူမ်ားက တရားလိုေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ''မင္းတို႔ ထမင္း၀ေအာင္စားထား''ဟု ေျပာသြားသည္ဆို၏။ ထိုသုိ႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဆိုေသာစကားသည္ သတင္းမီဒီယာမ်ားထက္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာခဲ့ရာ အမ်ားျပည္သူတို႔အၾကား အလြန္ဂယက္႐ိုက္သြားခဲ့သည္။ ထိုစကားသည္ တရား႐ံုးေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္ေၾကာင္း၊  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တခုျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူတို႔က လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ  ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ကာတြန္းဆရာ မ်ားကလည္း ကာတြန္းေရးဆဲြကာ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့ ၾကသည္။ ျမန္မာမီဒီယာ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးေအာင္စိုးကလည္း ''ျမန္မာစကားမွာ ထမင္း၀ေအာင္စားထားဆိုတာဟာ သတ္ပစ္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္တာပဲ''ဟု အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆိုင္ရာပိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ထိုစကားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ စကားမဟုတ္ပါဟု ကာကာေဖးေဖး၊ ဖာဖာေထးေထးလုပ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ၾကားသိခဲ့ရသည္ ။


ျမန္မာစာျမန္မာစကားအသံုးအႏႈန္းတြင္ 'ထမင္း'ဆိုသည္ကို အသက္၊ ေက်းဇူးတရားတို႔အား တင္စားသံုးႏႈန္း တတ္ၾကပါသည္။ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သဘင္၊ ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္နယ္ပယ္မွ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ သူတို႔၏ပရိသတ္အား 'ထမင္းရွင္'မ်ားဟု တင္စားကာ ေလးစားဂါရ၀ျပဳၾကပါသည္။ 'မိဘျပည္သူမ်ားက ထမင္းေကြ်းထားတာပါ'ဟု တေလးတစား ေျပာဆိုေလ့ရိွၾကပါသည္။ ထိုစကားမွာ အမွန္တကယ္ ထမင္းပဲြေရွ႕ေရာက္ ခူးခပ္ျပင္ဆင္၍ ေကြ်းေမြးသည္ကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ လူထုပရိသတ္က အားေပးၾကသျဖင့္ နာမည္တလံုးရသည္။ ေအာင္ျမင္မႈရသည္။ ထိုေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ျပည့္စံုျခင္းျဖစ္ရသည္ဟုဆိုလိုျခင္းဟု လူတိုင္းသေဘာေပါက္ၾက၏။  'ထမင္းအိုးကဲြခ်င္ၿပီလား'ဆိုသည့္ စကားလံုးမွာ 'ျပည္သူေတြ အခ်စ္ပ်က္ေအာင္၊ အမုန္းအမ်က္သိုေအာင္ လုပ္သည္လား'ဟု ဆိုလိုသည္ကိုလည္း လူတိုင္းနားလည္ၾကပါ၏။  


ထုိ႔အတူပင္ 'ထမင္း၀ေအာင္စားထား'ဟူသည့္ စကားလံုးသည္ မည္သည့္အဓိပၸာယ္ေဆာင္သည္ ဆိုသည္ကို စာတတ္သူတိုင္း သိနားလည္ၾကပါသည္။ ယင္းသည္ မၾကာခင္ 'သတ္မည္၊ ေသေစမည္'ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ခင္ဦးစားငခ်စ္ညိဳက ဦးေအာင္ေဇယ်(အေလာင္းမင္းတရား)ႏွင့္ ျမင္းတစီးခ်င္း၊ လံွတစင္းခ်င္း စီးခ်င္းထိုးမည္ဟုလာေသာအခါ အေလာင္းမင္းတရားဘက္မွ ထြက္လာသည့္ တပ္ဗိုလ္တပ္မင္းတို႔အား ငခ်စ္ညိဳက“'နင္ထမင္းမုန္းၿပီလား'ဟု ဆိုခဲ့၏။ သုိ႔ဆိုေသာစကားသည္ ေခါက္ဆဲြေၾကာ္၊ ၾကာဆံေၾကာ္စားမည္ ေလာဟု ေလာကြတ္ပ်ဴငွာလုပ္ျခင္းမဟုတ္၊ ေသခ်င္ၿပီလားဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေမာင္းမဲေငါက္ငမ္းေသာ စကားျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို လူလိုနားလည္သူတိုင္း သိၾကပါသည္။ သုိ႔စင္လ်က္ 'ထမင္း၀ေအာင္စားထား' ဟူေသာ စကားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမဟုတ္ဟု ကာေဖးၾက၊ ဖာေထးၾက သူတို႔၏ ဉာဏ္ပညာမွာ အံ့ၾသဖြယ္ရိွလွသည္။ သုိ႔ေသာ္စကားဆိုသည္မွာ မသိ၍၊ ေတြေ၀မိုက္မဲ၍၊ ေဒါသေမာဟျဖင့္ ေျပာမိသည္မ်ားလည္း ရိွတတ္သည္ေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့၏။


ေနာက္တပတ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ႐ံုးခိ်န္းတြင္ေတာ့ ထိုစကားသည္ စကားအျဖစ္မွ်သာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ၊ လံႈ႔ေဆာ္မႈ (campaign)တခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအမႈ၏ 'မင္းတို႔ထမင္း၀ေအာင္ စားထား' ဟူသည့္ စာတန္းႏွင့္ လက္ညိႇဳးေငါက္ေငါက္ထိုးထားသည့္ ပံုတို႔ကို ရိုက္နိွပ္ထားသည့္ တီရွပ္အကၤ်ီတို႔ကို ၀တ္ဆင္ထားသူ ေလးဦးက တရား႐ံုးသုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ဦးကိုနီအား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူတို႔အား ထိုစာတန္းႏွင့္ပံု႐ိုက္ႏိွပ္ထားသည့္တီရွပ္မ်ားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။


သူတို႔၏ေျပာစကားမ်ားအရ 'လူသတ္တရားခံၾကည္လင္းကို ေလးစားသျဖင့္ လာေရာက္၀န္းရံျခင္းျဖစ္သည္'ဟု သိရ၏။ ကေလးငယ္တဦးကို ေပြ႕ခ်ီ ေခ်ာ့ျမဴေနသည့္ အသက္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္အရြယ္ လူတဦးကို သူရဲေဘာေၾကာင္လွစြာ ေနာက္ေက်ာဘက္မွေန၍ ဦးေခါင္းကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ လူသတ္သမားအား ေလးစားသည္ဟု သူတို႔က ဆိုၾကသည္။


ဘုရားရွင္အား လုပ္ႀကံသူ၊ အဇာတသတ္ အား ပိတုဃာတက ကံႀကီးထိုက္ေအာင္ ေျမႇာက္ထိုးပင့္ေကာ္ လုပ္ခဲ့သူ ေဒ၀ဒတ္ကိုပင္ ဆရာတဆူမွတ္၍ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္သူမ်ားရိွခဲ့ေပေသးရာ 'ဘုရားခိုးမႈျဖင့္ ေထာင္က်ခဲ့ဖူးသူ လူသတ္သမား'ကို သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ေလးစားသူမ်ားလည္း ရိွေကာင္းရိွမည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္၏။ ယင္းကားကိစၥမရိွ။“'သာမေဏန သမေဏာ၊  ေဂါေဏနေဂါ ေဏာ'သာ ျဖစ္၏။


တရား႐ံုးပရိ၀ုဏ္အတြင္းသုိ႔ 'မင္းတို႔ ထမင္း၀ေအာင္စားထား' ဟူသည့္စာတန္းႏွင့္ လက္ညႇဳိးထိုး ႐ုပ္ပံုပါ တီရွပ္မ်ား၀တ္ဆင္လာျခင္း၊ ထိုတီရွပ္တို႔ကို လူသတ္သမားအား လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းသည္ကား ကိစၥရိွလာ၏။ ထိုစကားသည္ တစံုတေယာက္၏ အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ စကားျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းကို လူတိုင္းနားလည္ၾက၏။ ယင္းသည္ မည္သူ႔ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သနည္း၊ အမႈလိုက္တရား လိုေရွ႕ေနမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ရာ မေရာက္သေလာ။ တရားလိုျပသက္ေသမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမမည္ သေလာ။ အမႈကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ရမည့္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ရာ မက်ၿပီေလာ။


ယင္းလုပ္ရပ္သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လိုလားေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ရာမေရာက္ၿပီေလာ။ ယင္းသည္ တရားမွ်တမႈကိုလိုလားသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ၿခိမ္းေျခာက္ရာ မေရာက္ၿပီေလာ။  တရား႐ံုးေတာ္ကိုမထီမဲ့ျမင္ျပဳရာမေရာက္ၿပီေလာ။ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ေပၚေပၚထင္ထင္ စိန္ေခၚရာမေရာက္သေလာ။  တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္တကြ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဆင္ျခင္တံုတရားကို ေမးခြန္းထုတ္ရေပေတာ့မည္။


ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ား အသင္းဥကၠ႒ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးစိန္၀င္းက ''ဒါဟာ လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရးကို တနည္းမဟုတ္ တနည္းထိပါးေနတယ္''လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ''တရားစီရင္ေရးကို တိမ္းေစာင္းေစမယ့္ အေရးအသား၊ အမူအရာ၊ အျပဳအမူေတြဟာ အေရးယူ ခံထိုက္တယ္'' လို႔လည္း သူကဆက္လက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ဥကၠ႒ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္စိုးကလည္း ''တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ဘယ္ေလာက္ပဲေျပာေနေန အခုဒီလို ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့ကိစၥေတြ ဟာ တရား႐ံုး ပရိ၀ုဏ္ထဲမွာပဲ ျဖစ္သြားတာ။ တရားဥပေဒအရ အေရးယူနိုင္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာ ျဖစ္သြားတာ။ တိုင္းျပည္အတြက္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးတယ္။ အဲဒီအေဆာက္အအံုထဲက ေနာက္ပိုင္းတရားခြင္ထဲကို ေရာက္မလာနိုင္ဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ ေျပာလို႔မရဘူး''ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ထိုအေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားအသင္း၊ လြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္း၊ ရန္ကုန္ေရွ႕ေနအသင္း၊ ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္၊ ဥပေဒဘဲြ႕ရသူမ်ား အသင္းစသည္တို႔က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ နယ္၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းရိွ ရန္ကုန္ေရွ႕ေနအသင္း႐ံုးတြင္ အစည္းအေ၀းတခုက်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ထိုေန႔ရက္စဲြပါေၾကညာခ်က္ တေစာင္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ ''ဦးကိုနီႏွင့္ ကိုေန၀င္းအား ရက္စက္စြာလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ကို မည္သည့္တရားဥပေဒႏွင့္ ဘာသာတရား ကမွ် ခြင့္မျပဳေသာလူသတ္မႈကို ေထာက္ခံအားေပးသည္၊ ထိုလူသတ္ျခင္းသည္ မွန္ကန္သည္ဟု အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ မီဒီယာမွတဆင့္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး 'ထမင္း၀ေအာင္စားထား' စာတန္းပါေသာ အကၤ်ီမ်ား၀တ္ဆင္၍ အသင့္ယူေဆာင္လာကာ စြပ္စဲြခံရသူ လူသတ္တရားခံၾကည္လင္းႏွင့္အေပါင္းအပါ တို႔အား လက္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ထိုသုိ႔ --- ျပဳမူခ်က္မွာ လူသတ္မႈကို တရား႐ံုးေရွ႕တြင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း အားေပးျခင္း၊ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္းမ်ားျဖစ္၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၁၉-က)ပါ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ေရးကို အေႏွာင့္အယွက္အဟန္႔အတား ျပဳရာေရာက္၍ ကြ်နု္ပ္တို႔ကန္႔ကြက္သည္။ ထိုသုိ႔ျပဳမူခ်က္သည္ မွန္ကန္စြာစီရင္ရမည့္ တရားစီရင္ေရးလမ္းေၾကာင္းအား တိမ္းေစာင္းေစျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအၾကား ပဋိပကၡကိုေဖာ္ေဆာင္ ျခင္း၊ အမႈတြင္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ရမည့္ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕တရားသူႀကီး(၃)ပါး၊ ဥပေဒအရာရိွ၊ တရားလိုဘက္ဆိုင္ရာ အမႈလိုက္ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ထြက္ဆိုမည့္သက္ေသမ်ားကို မေလ်ာ္ၾသဇာအင္အားျပ ျပဳလုပ္ရာ ေရာက္ၿပီး တိုင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေစရန္ အစီအစဥ္ရိွရိွ ႀကံစည္လုပ္ေဆာင္ရာေရာက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးက ႐ႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ေပးပါရန္ အေလးအနက္ေတာင္းဆိုေၾကာင္း အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာအပ္ပါသည္''ဟု ေဖာ္ျပပါရိွသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုစာပါေဖာ္ျပခ်က္တို႔မွာ အလြန္ရွင္းလင္းလွသည္ျဖစ္၍ အထူးတလည္ အက်ယ္ခဲ်႕ အနက္ဖြင့္ရန္ မလိုၿပီ။


အသိဉာဏ္ပညာျပည့္စံုေသာ လူယဥ္ေက်းတို႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ လူအခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္မႈကို အလြန္ရံြရွာစက္ဆုပ္ၾကပါသည္။ ေရွးယခင္ကဆိုလွ်င္ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔အားလည္း ျပင္းထန္စြာ ျပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ေဘဘီလံုဧကရာဇ္ဟာမူရာဘီ၏ ကိုဓဥပေဒ (Hammurabi’s Code) တြင္ မ်က္လံုး တလံုးအတြက္ မ်က္လံုးတလံုး(An eye for an eye) ဟု ဥပေဒပညတ္ခဲ့သည္။ လူသတ္မႈအတြက္ ေသစား ေသေစျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။


ေနာက္ပိုင္းေခတ္တို႔ တြင္လည္း ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုတြင္ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေသစားေသေစရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းကာ ႀကိဳးစင္တင္၍ ေသဒဏ္ေပးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ကုလားထိုင္တြင္တင္ကာ ေသဒဏ္ေပးျခင္း၊ ေဆးထိုး၍ ေသဒဏ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။


လူသတ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔အား ေသဒဏ္ေပးသည္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သူ႔အားသတ္လွ်င္  အသက္ျဖင့္ ျပစ္မႈေၾကြးကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ဟု လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းကို သင္ခန္းစာေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ေနာင္ လူသတ္မႈမ်ား ထပ္မံမေပၚေပါက္ေစရန္ ဟန္႔တားျခင္းျဖစ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ ပို၍ပို၍ယဥ္ေက်းေသာ အဆင့္ျမင့္ ေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းကို တည္ေဆာက္ လာနိုင္သည့္အခါတြင္ကား လူသတ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ေသဒဏ္ ေပးျခင္းကိုပင္ ေရွာင္ၾကဥ္၍လာၾကပါသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ေနာင္တရခြင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု စဥ္းစားေတြးေခၚလာၾကကာ (ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္) ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေသဒဏ္အစား တသက္တကြ်န္းျပစ္ဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္စသည္ျဖင့္ ျပင္ဆင္သတ္ မွတ္လာၾက ပါသည္။


ထိုအခ်က္ကိုေထာက္၍ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ လူတေယာက္၏အသက္အား သတ္ျဖတ္ျခင္းကို မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ် မလိုလားၾက၊ လူတေယာက္အား သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစီရင္၍ သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုပင္ အလိုမရိွၾက၊ အားမေပးၾက၊ မေထာက္ခံၾကဆိုသည္ကို ပညာဉာဏ္ႏွင့္ ဆင္ျခင္သိျမင္နိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။


လူသတ္သမားအား ေထာက္ခံအားေပးျခင္းသည္ အလားတူေနာက္ထပ္လူသတ္သမားမ်ား ေပၚေပါက္ လာေစရန္ ေနာက္ထပ္လူသတ္မႈမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္ေစရန္ အားေပး၊ တိုက္တြန္း၊ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္းပင္ျဖစ္ ပါသည္။ ယင္းသည္ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္လိုၾကေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအား ႀကီးစြာၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းပင္ျဖစ္ ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူတို႔အေနျဖင့္ ထိုအျပဳအမူတို႔အား မသိက်ဳိးကြ်န္ျပဳေနၾကလွ်င္ ၎တို႔သည္ လည္း လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအား ၿခိမ္းေျခာက္သူမ်ားႏွင့္ အလိုတူအလိုပါဟုပင္ ဆိုရပါလိမ့္မည္။


မည္သည့္နိုင္ငံ၊ မည္သည့္တရားဥပေဒကမွ် လူအခ်င္းခ်င္းအႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ နိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ လူသတ္ျခင္းကို အားေပးျခင္း၊ ကူညီျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းတို႔ကို ခြင့္မျပဳပါ။ သုိ႔စင္လ်က္ လူသတ္သမားကိုေလးစားသည္၊ ေထာက္ခံသည္၊ အားေပးသည္ဟူသည့္ လုပ္ရပ္တို႔ကို တရား႐ံုး ဥပစာတြင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းျပဳလုပ္လာၾကျခင္းမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို မထီမဲ့ ျမင္ျပဳရာေရာက္ပါ သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနသူမ်ားအား ထိပါးေစာ္ကားရာ ေရာက္ပါသည္။ တရားဥပေဒအား ေသးသိမ္ေစရန္ ျပဳက်င့္ရာေရာက္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ထိုသုိ႔ 'မင္းတို႔ ထမင္း၀ေအာင္စားထား'ဟူသည့္ စာတန္းႏွင့္ လက္ညႇဳိးထိုး႐ုပ္ပံုပါ တီရွပ္မ်ား၀တ္ဆင္ကာ တရား႐ံုး ပရိ၀ုဏ္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၊ ထိုတီရွပ္တို႔ကို လူသတ္သမားအားလက္ေဆာင္အျဖစ္ေပး အပ္ကာ ထိုသူတို႔အား ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသျပဳမူခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၏မ်က္ႏွာကို ႏီွးျဖင့္ထိုးသြား၊ ႐ိုက္သြားၾကသူမ်ားဟုပင္ ဆိုရပါလိမ့္မည္။ ႏီွးဟူသည္မွာ ၀ါးရင္းတုတ္မဟုတ္၍ ဖူးေရာင္ကဲြၿပဲေသြးထြက္သံယိုေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ (အခန္႔မသင့္လွ်င္ေတာ့ မ်က္စိမ်က္ဆံကန္းတတ္ပါ၏)။ ယင္းသုိ႔ ႏီွးျဖင့္ အထိုးအ႐ိုက္ခံရသည္ကို ခံေကာင္းသည္ထင္၍ ခံႏိုင္သူက ခံေနၾကေစကာမူ အမ်ားျပည္သူ တို႔အတြက္မူ အလြန္စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းႏိုင္လွ၊ ခံရခက္လွပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဤစာကိုေရးရပါသည္။ ငါးပိေကာင္၊ ငါးေျခာက္သည္တို႔က အိပ္ေကာင္းေနစဥ္တြင္ ဆားသည္တို႔က ေခြးေမာင္းေပးေနရသည္မွာ သိပ္ေတာ့မဟန္လွ ေၾကာင္း ေမာင္းကဲြႀကီးထုလိုက္ရ ပါေတာ့သည္။


ထင္လင္းဦး


(Wisdom Villa)