ဒါဖတ္ၿပီးမွ  ဆယ္တန္းေျဖပါ

ဆရာဓား(ကုန္းေဇာင္း)


 ကေလးေတြရဲ႕ဘ၀ကို တဆစ္ခ်ဳိးအလွည့္ အေျပာင္းျဖစ္သြားေစတတ္တဲ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပဲြႀကီးေျဖဖို႔ တလေက်ာ္ေက်ာ္သာ လိုေတာ့တယ္။ ႏိုင္ငံတခုလံုးရဲ႕ ေအာင္ခ်က္ဟာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေက်ာ္၊ လူ ၁၀၀ ေျဖရင္ ၆၀ ေက်ာ္ကက်၊ ၃၀ ေက်ာ္ပဲေအာင္တယ္ဆိုေတာ့ ဒီစာေမးပဲြဟာ လြယ္လြယ္ကူကူ ေပါေခ်ာင္ေကာင္းေအာင္ဖို႔၊ တပဲြတိုးထံုး မန္းနဲ႔ေအာင္ဖို႔ 'မလြယ္ဘူး'ဆိုတာ ရွင္းလွပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ ေတြဆိုရင္ ေအာင္ခ်က္ဟာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာင္ေရာက္ေနေတာ့ အဲဒီနယ္က ကေလးေတြနစ္နာ လွပါတယ္။


၂၀၁၈ မတ္လ ၇၊ ၈၊ ၉ ရက္ေတြမွာ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊ သံုးဘာသာကို ဆက္တိုက္ေျဖ ၾကရပါမယ္။ ျပႆနာသိပ္မရိွလွပါဘူး။ မတ္လ ၁၀၊ ၁၁ ႏွစ္ရက္ပိတ္နား၊ မတ္လ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္ေတြ မွာ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဇီ၀ေဗဒ/ေဘာဂေဗဒ သံုး ဘာသာဆက္တိုက္ေျဖၾကရမွာပါ။ ဒီဘာသာႀကီးေတြဟာ ဆယ္တန္း ကေလးေတြအတြက္ေတာ့ တာ၀န္ႀကီးလွတဲ့ ဟဲဗီး (Heavy) ဘာသာႀကီးေတြပါ။ နားရက္ႏွစ္ရက္မွာ ဒီသံုးဘာသာကို စနစ္တက်အခိ်န္ခဲြေ၀အလုပ္လုပ္တတ္ဖို႔လိုသလို လုပ္ျဖစ္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ စာေရးသူရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳအရေတာ့ ဆရာနဲ႔မိဘ အအုပ္အထိန္းေကာင္းပါမွ ဒီနားရက္ ႏွစ္ရက္မွာ အလုပ္လုပ္ၾကတာပါ။ မဟုတ္လို႔ကေတာ့  ''၂ ရက္ေတာင္ပိတ္တာ ေအးေဆးပဲ''ဆိုၿပီး လြတ္ကုန္ၾကတာမ်ားပါတယ္။


၀ိဇၨာတဲြ(ပထ၀ီ၊ သမိုင္း)ကေလးေတြေျဖရမယ့္ ရက္ေတြက ပိုၿပီးကသိကေအာက္ႏိုင္ပါတယ္။ မတ္လ ၁၀၊ ၁၁ ႏွစ္ရက္ပိတ္၊ မတ္လ ၁၂၊ ၁၃ ဓာတု၊ ႐ူပေျဖရက္ေတြမွာလည္း ႏွစ္ရက္ပိတ္ျပန္၊ ပိတ္ရက္ ဆက္တိုက္ ၄ ရက္မွာ ေဘာဂ၊ ပထ၀ီ၊ သမိုင္းဘာသာ ေတြကို စနစ္တက်အခိ်န္ခဲြၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔ေ၀းစြ။ ''ပိတ္ရက္ ၄ ရက္ႀကီးမ်ား ေတာင္''ဆိုၿပီး ဂိမ္းဆိုင္ ေရာက္ကုန္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ ၀ိဇၨာဘာသာရပ္ယူတဲ့ ကေလးေတြအတြက္လည္း ေဘာဂ၊ ပထ၀ီ၊ သမိုင္း ဘာသာရပ္ေတြဟာ မ်ားျပားလွတဲ့ ဟဲဗီးဘာသာေတြ ပါပဲ။ အားမနာတမ္း ေျပာရရင္ေတာ့ စားေမးပဲြရက္စဥ္ေနသူေတြအေပၚက ေမးခြန္းထုတ္ေနသူေတြဟာ ဆယ္တန္းဘာသာေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သင္ၾကားရင္းႏီွးခဲ့တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြေလာက္ မျမင္ႏိုင္ မစာနာႏိုင္ပါဘူး။ စာေမးပဲြရက္ ေတြကို ဒီလိုစဥ္ရင္ ပိုၿပီးမေကာင္းဘူးလားဆိုၿပီး ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က ေဆြးေႏြးေရးသားခဲ့ၾကပါတယ္။ ထူးမလာပါ။ ပညာေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ တာ၀န္ရိွသူေတြ ဖတ္ေတာင္ဖတ္ၾကရဲ႕လားလို႔ ေတြးမိပါတယ္။


စာေရးသူအႀကိဳက္ သိပၸံတဲြ၊ ၀ိပၸံတဲြ၊ ၀ိဇၨာတဲြ စာေျဖသူအားလံုးႀကိဳက္မယ့္ စာေမးပဲြအခိ်န္ဇယားကို  ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။


မတ္လ (၇) ျမန္မာစာ


          (၈) အဂၤလိပ္စာ


          (၉) သခၤ်ာ


          (၁၀) ပိတ္ရက္


          (၁၁) ဓာတု/ပထ၀ီ


          (၁၂) ပိတ္ရက္


          (၁၃) ႐ူပေဗဒ/သမိုင္း


          (၁၄) ပိတ္ရက္


          (၁၅) ဇီ၀ေဗဒ/ေဘာဂေဗဒ


ျပည္သူ႕အသံ၊ မီဒီယာအသံကို စိတ္၀င္စားတယ္၊ တန္ဖိုးထားတယ္ဆိုရင္ ပညာေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ တာ၀န္ရိွသူမ်ားဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ၾကဖို႔တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။


ဒီအခ်ိန္မွာ ကေလးအမ်ားစုဟာ စာက်က္ေနေလာက္ၿပီဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အထူးထုတ္၊ ေမးခြန္း(၃)စံု၊ ေမးခြန္း(၅)စံုတို႔နဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကတာမ်ားပါတယ္။ သင္ခန္းစာအားလံုးကို သင္ဖူးထားမွ နားလည္ထားမွ သင္ခန္းစာအားလံုးရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာေမးခြန္းေဟာင္းေတြကို ေစ့ေစ့ စပ္စပ္ေၾကညက္ထားမွ ေအာင္ႏိုင္မွာပါ။ ထူးခြ်န္ဖို႔ဆိုရင္ ဒါထက္ပိုၿပီး အားထုတ္ရပါမယ္။ အနီးကပ္ေတြယံုလို႔ ပံုအပ္ရင္ေတာ့ စံုလံုးကန္း႐ံုပဲရိွပါလိမ့္ မယ္။


တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြဆိုတာ စာတခုတည္းေက်ညက္ေန႐ံုနဲ႔လည္း စိတ္မခ်ရေသးပါဘူး။  ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယသံုးခုလံုး ညီညြတ္မွ်တမွသာ ထင္တိုင္းေပါက္ႏိုင္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယသံုးခုလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆင္ျခင္သင့္တာ၊ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္တာေတြကို ေျဖဆိုၾကမယ့္ ကေလးေတြေရာ၊ မိဘမ်ားပါ သတိျပဳမိၾကေစဖို႔ စာေရးသူရဲ႕ ေက်ာင္းဆရာလုပ္သက္ ၄၇ ႏွစ္ အေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႔ အႀကံျပဳေရးလိုက္ရျခင္းပါ။


ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယသံုးခုထဲမွာ ဥာဏ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေမြးရာပါခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမရိွရင္ အေမ ေမြးစဥ္ကပါလာတဲ့ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးဟာ ဆယ္တန္းေအာင္ဖို႔ လံုေလာက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဆယ္တန္း ေရာက္တဲ့အခါ ဆယ္တန္းစာေတြအတြက္ အဆင့္မမီတဲ့ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးေတြ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဆယ္တန္းမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြထိုင္ငိုခ်င္ေလာက္ေအာင္ ထံုထိုင္းတဲ့ ကေလးေတြတႏွစ္ထက္ တႏွစ္ ပိုပိုမ်ားလာတာေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။


ငယ္စဥ္အတန္းကစၿပီး သင္ခန္းစာေတြကို ကုန္စင္ေအာင္ မသင္ခဲ့ရ။ ေနာက္တက္မယ့္အတန္း အတြက္ အေျခခံမပါ။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ''ဒါေလးပဲ သင္၊ ဒါေလးပဲက်က္၊ ဒါေလးပဲေျဖ''စနစ္ရဲ႕ ဒဏ္ေတြပါပဲ။ ေနာက္ဆံုးအတန္းတင္ စာေမးပဲြမွာ ေမးခြန္းေပးၿပီး အက်က္ခိုင္း၊ အမွတ္ ၂၀ ရရင္ေအာင္ေစသတည္းဆိုၿပီး ေငြမ်က္ႏွာကိုေမာ္မၾကည့္ရဲတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္း ေက်ာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ႏိွပ္စက္ဒဏ္ေတြပါပဲ။ ဒီလိုနဲ႔ ဆယ္တန္းလည္းေရာက္ေရာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မေသြးခဲ့တဲ့ ဓားလို ဥာဏ္ရည္ထံုထိုင္းတဲ့ ကေလးျဖစ္္ေတာ့တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဥာဏ္ရည္ထံုထိုင္းတာကို ၀ီရိယနဲ႔ ကုစားႏိုင္ပါတယ္။


''၀ီရိယ၀ေတာ ကိ ံနာမကမၼံ န သိဇၩတိ''၊ ''၀ီရိယရိွသူမ်ားအတြက္ မျဖစ္ေသးသည္သာ ရိွ၏။ မျဖစ္ႏိုင္ဟူ၍ မရိွ''ဆိုတဲ့ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ေဟာၾကားခ်က္ ရိွပါတယ္။ စာေရးသူရဲ႕ ငယ္သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ ရိွပါတယ္။ ေလးတန္းမွာ စာသင္တုန္းကေပါ့။ ''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း'' ဆိုတဲ့အမည္ကို ခဏခဏေမ့ေနလို႔ ဆရာက ခဏခဏအျပစ္ေပးတာခံရပါတယ္။  အဲဒီ အမည္ေလးကိုပဲ ၇ ရက္ေလာက္ က်က္မွတ္ယူရပါတယ္။ ၾသကာသဘုရားရိွခိုးကိုလည္း ၃ လေလာက္ သင္ေပးရပါတယ္။ အတန္းတိုင္းကို လိမ္ဖယ္လိမ္ဖယ္ နဲ႔ ေအာင္လာၿပီး ၉ တန္းမွာ ၂ ႏွစ္ေနရပါတယ္။


ဆယ္တန္းေရာက္ေတာ့ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေတာ့တာပါပဲ။ စာေရးသူတို႔ တေရးႏိုး၊ အေပါ့ အပါးသြားတိုင္း ဒီေကာင္ႀကီးက စာက်က္တုန္းပါ။ ေက်ာက္သင္ပုန္းနဲ႔ ေက်ာက္တံသံုးၿပီး စာကိုေရးက်က္တဲ့ တဂ်စ္ဂ်စ္အသံေၾကာင့္ အားလံုးက အိပ္ေရးပ်က္တယ္ဆိုၿပီး ၀ိုင္းေျပာတာလည္း ခံရပါတယ္။ အိပ္တဲ့အခါ ေခါင္းအံုးမသံုးဘဲ အုန္းသီးကို ေခါင္းအံုးလုပ္ၿပီး အိပ္ပါတယ္။ လူကတဖက္ကို ေစာင္းမိတဲ့အခါ ေခါင္းက အုန္းသီးေပၚက ေခ်ာ္က်၊ ၾကမ္းျပင္နဲ႔ ဒုန္းခနဲ ေဆာင့္မိၿပီး လန္႔ႏိုး၊ မ်က္ႏွာသစ္၊ စာထပ္က်က္။ အဲဒီေလာက္ ႀကိဳးစားတဲ့ေကာင္ပါ။ အဲဒီႏွစ္မွာ 'ခ' စာရင္းနဲ႔ပဲ ေအာင္တယ္။ ဇဲြမေလွ်ာ့ဘဲ ေနာက္ႏွစ္မွာ ဒီပံုစံနဲ႔ပဲ ထပ္ႀကိဳးစားတယ္။ '2D'နဲ႔ ေအာင္တယ္။  သစ္ေတာအရာရိွျဖစ္ အခုႀကီးပြားခ်မ္းသာေနပါၿပီ။


ဒီေန႔ အဓိကေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကံတရားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အက်ဳိးအေၾကာင္းေလးေတြပါပဲ။ 'ကံကို ယံုၿပီး ဆူးပံုမနင္းရာ'ဆိုတဲ့ သြန္သင္မႈရိွသလို 'ကံသာ အမိ၊ ကံသာအဖ'ဆိုတဲ့ လမ္းညႊန္စကားလည္း ရိွပါ တယ္။ 'ေစတနာဟံ ဘိကၡေ၀၊ ကမၼံ ၀ဒါမိ' 'ကံဆို သည္မွာ အလုပ္'ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာျဖစ္မယ္။ မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္း တာျဖစ္မယ္ဆိုေပမဲ့ ဒါက ပစၥုပၸန္တည့္တည့္ကံတရား ကို ပိုၿပီး ရည္ညႊန္းတာလို႔ ထင္မိပါတယ္။ အတိတ္ ကံအက်ဳိးေပးခိ်န္တန္ရင္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္း တာလုပ္ေနပါေစ 'ကံေၾကြး၀ဋ္ေၾကြး'ကို ဆပ္ၾကရစၿမဲပါ။


စာေရးသူရဲ႕ တပည့္တေယာက္အျဖစ္ကို ေျပာ ျပခ်င္ပါတယ္။ အနည္းဆံုး ‘4D’ နဲ႔ေအာင္ဖို႔ ေသခ်ာေနသူပါ။ အေနေအးတယ္။ စည္းကမ္းလိုက္နာတယ္။ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စေျဖမယ့္ မနက္ ၇ နာရီမွာ မုန္႔ဟင္းခါးစားဖို႔ အိမ္ကအထြက္ ဆိုင္ကယ္အတိုက္ခံရပါတယ္။ လက္ေကာက္၀တ္ႏွစ္ဖက္လံုး က်ဳိးတယ္။ ညာလက္ေခ်ာင္း သံုးေခ်ာင္းက်ဳိးတယ္။ ခဲြစိတ္ခန္း၀င္ ရတာ မြန္းလဲြ ၁ နာရီေလာက္မွၿပီးတယ္။ စာေမးပဲြ မေျဖလိုက္ရပါဘူး။ ဆရာေတြေရာ၊ မိဘေဆြမ်ဳိးေတြေရာ ယူက်ဳံးမရျဖစ္ၾကရပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္မွာေတာ့ ဆရာေရာ၊ မိဘပါ အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ ဂ႐ုစိုက္လိုက္လို႔ ငါးဘာသာဂုဏ္ထူးနဲ႔ ေအာင္သြားပါ တယ္။ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖမယ့္ကေလးဆိုတာ လွဴခါနီး ရွင္ေလာင္းလို အထူးဂ႐ုစိုက္ၾကရပါတယ္။ ကေလးအတြက္ ကံေကာင္းေစဖို႔ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို မိဘမ်ားက ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ပံုစံနဲ႔ လုပ္ေပးၾကရမွာပါ။ အကုန္အက်အလြန္နည္းတဲ့ ေသာက္ ေတာ္ေရခ်မ္းကပ္တဲ့ ကုသိုလ္ေလာက္ေတာ့ မွန္မွန္ အလုပ္ခိုင္းသင့္ပါ တယ္။ ေဗဒင္လကၡဏာကို ယံုၾကည္သူမ်ားအဖို႔ ေဗဒင္လကၡဏာေမးၿပီး ယၾတာေခ်လိုက္ရမွ စိတ္ခ်မ္းသာၾကၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမလဲြမေသြရမယ္လို႔ ယူဆခ်က္လည္း ရိွၾကပါတယ္။ ကေလးကိုယ္ခ်မ္းသာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ စာေရးသူရဲ႕ ေက်ာင္းမွာအဲဒီလိုလုပ္ဖို႔ ခြင့္ေတာင္းရင္အၿမဲခြင့္ျပဳေပးလိုက္တာပါပဲ။


 


 


 


 


 


 


 


 

ေဗဒင္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာစရာေလးေတြေတာ့ ရိွပါတယ္။ အလြန္႐ိုးသားတဲ့ ေတာသူေတာင္သား မိဘတခ်ဳိ႕ကို ေဗဒင္ဆရာက ယၾတာေခ်အခါေပးလိုက္ပံုကျဖင့္ အျပစ္တင္ရခက္၊ ရယ္ရခက္တဲ့အျဖစ္ပါပဲ။ ''စာေျဖခန္းေရွ႕ ေရာက္ရင္ စာေျဖခန္းကို ေက်ာေပး၊ အသက္ေအာင့္ ေဗဒင္ဆရာစီရင္ေပးလိုက္တဲ့ ပန္းသီးကို ဘယ္လက္နဲ႔ကိုင္၊ သံုးခါလဲႊၿပီး စာေျဖခန္းနံရံကို မွန္ေအာင္ပစ္လိုက္''ပါတဲ့ဗ်ာ။


သက္ဆိုင္ရာစာစစ္ဌာန (အထက) ၀င္းထဲ ၀င္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ယိုင္ပတ္ကာထားတဲ့အခန္းထဲ၀င္၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ဆရာမေတြက တကိုယ္လံုးရွာ ေက်ာင္းသားေတြကို ဆရာေတြက တကိုယ္လံုးရွာ ၿပီးမွာစာေျဖ ခန္းဆီသြား။ ဒီသေဘာေတြကို ႐ိုးသားတဲ့ေတာသူ ေတာင္သားမိဘေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မသိရွာၾကပါ။ ေခတ္မမီတဲ့ ေဗဒင္ဆရာမ်ားလည္း မသိပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္သေဘာေပါက္သလို လုပ္ၾကတာေပါ့ေလ။


ဒါထက္ဆိုးတဲ့အျဖစ္လည္း ႀကံဳဖူးပါေသးတယ္။ စာရြက္ေသးေသးေလး ၄ လိပ္ေပၚမွာ စ၊ ဓ၊ ဗ၊ ၀ ဆိုတဲ့ အကၡရာတလံုးစီေရးၿပီးလိပ္၊ အလိပ္ေသးေသး ေလး ၄ လိပ္ကို ေက်ာင္းသူရဲ႕ဆံပင္ထဲမွာျမဳပ္ၿပီး ဆံညႇပ္နဲ႔ အညႇပ္ခိုင္းတယ္။ ''ယၾတာစြမ္းမစြမ္းေတာ့ မသိဘူးဗ်ာ။ ေတြ႕သြားရင္ေတာ့ ခိုးခ်ဖို႔ ႀကံစည္ထားတာပါဆိုၿပီး အနည္းဆံုး ႏွစ္ႏွစ္စာေမးပဲြေျဖခြင့္ အပိတ္ ခံရလိမ့္မယ္။ မလုပ္ပါနဲ႔၊ တႏွစ္လံုး က်က်နနျပင္ဆင္ၿပီးသားမို႔ ေအာင္မွာ ေသခ်ာပါတယ္''ဆိုၿပီး ေဖ်ာင္းဖ် လိုက္ရပါတယ္။


ႀကိဳးစားခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ အခိ်န္မမီေတာ့ ဘူးလို႔ မရိွပါ။ အခိ်န္မလံုေလာက္တာပဲရိွႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခိ်န္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲဆိုတာ စာေမးပဲြေျဖဆို ၾကမယ့္ ကေလးေတြနဲ႔ မိဘမ်ားကို အႀကံေပးခ်င္ပါ တယ္။ ကိုယ့္အိမ္က ရာသီဥတုနဲ႔ ညီညြတ္ေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္ေကြ်းတဲ့ 'အိမ္စာ'ေတြပဲ အားျပဳစားပါ။ 'အျပင္စာ'ေတြ ေရွာင္ၾကပါ။ ဒါမွက်န္းမာပါလိမ့္မယ္။ က်န္းမာရင္ ကံတ၀က္ေကာင္းေနပါၿပီ။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို တတ္ႏိုင္သမွ် မၾကာမၾကာျပဳေပးပါ။ ဒီကုသိုလ္ကို ေတြးမိတိုင္း စိတ္ခ်မ္းသာပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ခ်မ္းသာရင္ ကိုယ္က်န္းမာပါတယ္။ ဒါဟာ အေကာင္းဆံုး ဗုဒၶယၾတာပါပဲ။


အခုခိ်န္ေရာက္မွ ညလံုးေပါက္ မအိမ္မေန ႀကိဳးစားေနလို႔ ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆိုးက်ဳိးက ပိုမ်ားဖို႔ပဲ ရိွပါတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ညႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း ကိုယ္တတ္ႏိုင္သမွ် က်က္မွတ္တြက္ ခ်က္ၿပီး သမွ်ေတြကို စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ အစီအစဥ္ခ်ၿပီး မွန္မွန္ႀကိဳးစားေနသင့္ပါတယ္။ ခုခိ်န္က်မွ မီးကုန္ယမ္းကုန္လုပ္ရင္ စာေျဖရက္မွာ မူးလဲတာ၊ ေခါင္းထဲက အကုန္ေပ်ာက္ကုန္တာ၊ က်န္းမာေရးယိုင္လဲၿပီး ဆက္မေျဖႏိုင္ေတာ့တာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္မွာရိွၿပီးသားစာေတြကိုပဲ ပဲြမ၀င္ခင္ အျပင္က က်င္းပ''ဆိုသလိုမ်ဳိး မွန္မွန္ပဲ ႀကိဳးစားသြားသင့္တဲ့အခိ်န္ဆိုတာ သတိျပဳေစခ်င္ပါ တယ္။


၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေမးခြန္းေတြမွာ ေပးမွတ္နဲ႔ မကာမိေအာင္ အားစိုက္ရတဲ့ ေမးခြန္း ေတြ၊ သင္႐ိုးေဘာင္ေက်ာ္ေနတဲ့ ေမးခြန္းေတြ၊ အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခြထြက္တဲ့ ပုစၧာေတြပါလို႔ ပူညံပူညံ အသံ ေတြထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ''၂၀၁၇ ေမးခြန္းမွာ ဒီလို ခ်ဳိ႕ယြင္းတဲ့ေမးခြန္းေတြ အျဖစ္မခံေတာ့ဘူး။ သင္႐ိုးပိုင္ႏိုင္ ကြ်မ္းက်င္ၿပီး ၀ါရင့္တဲ့သူေတြကိုပဲ ေမးခြန္းထုတ္ခိုင္းမယ္''လို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ တာ၀န္အရိွဆံုး ပုဂၢိဳလ္ႀကီး က ႀကံဳး၀ါးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ေျဖတဲ့အခိ်န္မွာ တခ်ဳိ႕ေမးခြန္းေတြဟာ ရွက္စရာ ေကာင္း ေလာက္ေအာင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြပါလာပါ တယ္။ ''ဘယ္လိုပါေမာကၡမ်ဳိးကို ေမးခြန္းထုတ္ခိုင္း ပါလိမ့္''လို႔ မယံုႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ အမွတ္ေတြတိုးေပးၿပီး အလုပ္ေတြ႐ႈပ္ၾကရပါတယ္။ ''ေမးတဲ့ သူဟာ ဘာေမးေမး ေမးခ်င္ရာေမးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္''။ ဒါေပမဲ့ ေျဖတဲ့သူက ဘာေျဖေျဖ ေျဖခ်င္ရာေျဖလို႔ မရပါဘူး'' ေမးသူဘက္က ခ်ဳိ႕ယြင္းရင္ Sorry နဲ႔ၿပီးလို႔ရေပမဲ့ ေျဖသူဘက္က ခ်ဳိ႕ယြင္းရင္ ဘ၀နဲ႔ ရင္းရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း 'အေမး ႏြားေက်ာင္းသား အေျဖ ဘုရားေလာင္း'လို႔ ဆို႐ိုးတြင္ေနတာပါ။ ေမးခြန္း ထုတ္သူ ဆရာတို႔ေရ 'ငါ ပါေမာကၡ'ဆိုတာကို ခဏေမ့ထားၿပီး 'သာမန္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား'လို႔ ခံစားၿပီးမွ ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ၊ သိကၡာရိွတဲ့၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ကင္းတဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိးေတြကိုသာ ၂၀၁၈ မတ္လ မွာ ေတြ႕ပါရေစလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္းပါ။


ဆရာဓား(ကုန္းေဇာင္း)