ေရမေဆးတို႔ရဲ႕ ထြက္ရပ္လမ္းနဲ႔ ေသတြင္းႏႈတ္ခမ္း၀မွ ထမင္းတလုတ္


ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း တေသာင္းနီးပါးတန္ေသာ စြန္႔ပစ္ေျမစာတင္ကားႀကီးေပၚမွ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားကို ေ၀ါခနဲသြန္ခ်လိုက္ေသာအသံသည္ ေရမေဆးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေလာပန္းျဖစ္ေရးအိပ္မက္အတြက္ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံျဖစ္သည္။ ထိုေ၀ါခနဲဆိုေသာ အသံႀကီးႏွင့္အတူ မရဏမင္းသည္ ထက္ၾကပ္မကြာ ပါလာေနသည္ကို ေလာပန္းျဖစ္ေရး အိပ္မက္ႏွင့္တ၀မ္းတခါးအတြက္ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပခ်င္လွေသာ ေလာဘမ်ားေၾကာင့္ အေၾကာက္တရားမ်ားက ေမ့ေလ်ာ့အေမွာင္ဖံုးခဲ့ၾကရေတာ့သည္။


ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ေရမေဆး လုပ္သားေပါင္း ဆယ္ဂဏန္းမွ ရာဂဏန္းထိရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ ကံခါစြန္႔ပစ္ေျမစာပံုၿပိဳၾကမႈေၾကာင့္ ေရမေဆးလုပ္သားေပါင္း ရာႏွင့္ခီ်ဆံုးခဲ့ေသာ္လည္း လူေသ အေလာင္းေပါင္း ၁၁၄ ေလာင္းသာရွာေတြ႕ခဲ့သည္။ ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာတြင္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား၏ ေျပာစကားအရ ေျမစာပံုေအာက္တြင္ ေျမပိ၍နစ္ျမဳပ္ေသဆံုးေနေသာ အေလာင္းေပါင္းရာႏွင့္ခီ် က်န္ရိွေနႏိုင္ ေသးသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္၍မည္မွ် ေသဆံုးခဲ့သည္ကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ စာရင္းအတိ အက်ထုတ္ျပန္နိုင္ျခင္း မရိွခဲ့ေပ။ ထိုသတင္းသည္ ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ဟိုးေလး တေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။


ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္သားေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္စဥ္ေသဆံုးေနျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႏွစ္စဥ္ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္။ ထိုကိစၥမ်ားကို အစိုးရအဆက္ဆက္မွ လက္ရိွအစိုးရအထိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ျခင္း မရိွေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယေန႔ခိ်န္ထိ  ေရမေဆးလုပ္သားမ်ား ေျမစာၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေနာက္ထပ္မျဖစ္ပြားရေလေအာင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအပါအ၀င္ မည္သည့္ အစိုးရဌာနကမွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပူးေပါင္းအေျဖရွာမႈမ်ား မရိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။


ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ တႏွစ္လည္းမဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္လည္းမဟုတ္၊ တခါလည္းမက ႏွစ္ခါလည္းမက၊ ေသဆံုးမႈ ေတြက တရာသီလည္းမက၊ ႏွစ္ရာသီလည္းမက ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသ၏ ျပည္သူမ်ားေသဆံုးမႈႏႈန္း ယေန႔ ခ်ိန္အထိ ရပ္တန္႔မသြားသည့္အျပင္ စံခ်ိန္ပင္တင္လာခဲ့သည္။ ၾကာလာေတာ့လည္း ေျမစာပံုၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ျဖစ္ေနက်ျဖစ္စဥ္တခုသဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး အေလးထားဂ႐ုမူမႈပင္နည္း လာသည္ကို ေတြ႕လာရသည္။ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ ညေန ၃း၁၀ နာရီတြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ေမာင္းဘြမ္ေက်းရြာရိွ ဂ်ိတ္လန္း (Jade Land)  ေက်ာက္စိမ္းတူး ေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၏ ေက်ာက္စိမ္းကမ္းပါးႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေျမ စာပံုေဟာင္းၿပိဳက်မႈ ေၾကာင့္ ေရမေဆးလုပ္သား ၆ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး တဦးဒဏ္ရာရိွခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ နံနက္ ၃း၃၀ နာရီခိ်န္ တြင္ ေ၀ွခါေက်းရြာရိွ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီတခု၏ ေက်ာက္စိမ္းကမ္းပါးၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ အဆိုပါ ေနရာတြင္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူ ၅ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး တဦးဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၉း၄၅ ခ်ိန္တြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္မူေက်းရြာအုပ္စု ဆိုင္းေအာင္ရပ္ကြက္အပိုင္ နမ့္ေမွာ္ေက်းရြာအနီး ရတနာစမ္းရႊင္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမွ စြန္႔ပစ္ေသာေျမစာပံုၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ယင္းေနရာတြင္ ေရမေဆး ေက်ာက္ရွာေဖြသူ ေရမေဆးလုပ္သား ၄ ဦးေသဆံုးခဲ့ပါသည္။  ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္အတြင္း ကမ္းပါးၿပိဳ က်မႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေျမစာၿပိဳက်မႈသံုးႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေရမေဆးလုပ္သားေပါင္း ၁၅ ဦးေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ၁၁ ရက္ အတြင္းမွာ သံုးႀကိမ္ေျမၿပိဳခဲ့သည္မွာ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသတြင္ မရိွသေလာက္ရွားပါသည္။


ေျမစာပံုမ်ား၊ လုပ္ကြက္ကမ္းပါးမ်ား မၾကာခဏၿပိဳက်ရျခင္းသည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံျပည္သူ အမ်ားစုက ေျပာေနၾကပါသည္။ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွလည္း ေရမေဆးမ်ား၀င္ ေရာက္မႈေတြ မ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္း၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္၍ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္မွ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားသြန္ရန္ ေနရာခ်ထားေပးမႈလံုေလာက္စြာ မရရိွျခင္း မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္၍ မရသည္မ်ားလည္း ရိွသည္ဟု ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။


ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအား ျပည္နယ္သယံဇာတ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ''လံုးခင္းေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ ေရးဌာနမွ တင္ျပထားတာမရိွတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္လွမ္းေတာင္းတယ္ဗ်။ ေနာက္ၿပီး စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုေတြ ကိုလည္း အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း ညႊန္ၾကားထားတယ္။ အနည္းဆံုးေလွ်ာေစာက္ကို အျမင့္ေပ ၃၀ နဲ႔ ၆၀ၾကားမွာ လုပ္ဖို႔လည္း ညႊန္ၾကားထားတယ္''ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ သယံဇာတ၀န္ႀကီး ဦးလွေအာင္က ေျပာပါသည္။ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ထိထိေရာက္ ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွဟုလည္း ေဒသေနျပည္သူမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။


ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသတြင္ စြန္႔ပစ္ေျမစာၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာေသဆံုးေနခဲ့သည္ မွာ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိသိသာသာျမင့္တက္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ဆိပ္မူေက်းရြာအုပ္စု ဆြတ္ေအာင္ေက်းရြာအနီး ကံခါစုေပါင္းစြန္႔ပစ္ ေျမစာပံုၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ရာေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ေျမစာပိေသဆံုးသူအေလာင္းေပါင္း ၁၁၄ ေလာင္းသာ ေဖာ္ယူနိုင္ခဲ့ၿပီး အေလာင္းေပါင္း မ်ားစြာ ေဖာ္ယူနိုင္ခဲ့ျခင္းမရိွဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ ထိုႏွစ္တြင္ ေျမစုပံုၿပိဳက်မႈႏွင့္ လုပ္ကြက္ကမ္းပါး ၿပိဳက်မႈ (၄၁) ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေျမပိေသဆံုးသူ ေရမေဆးလုပ္သားအေလာင္းေပါင္း ၂၀၀ ထက္ မနည္းကိုသာ အေလာင္းေဖာ္ယူနိုင္ခဲ့သည္ဟု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း၏ တရား၀င္ရဲမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေျမစာပံုၿပိဳျခင္း၊ လုပ္ကြက္ကမ္းပါးၿပိဳျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရမေဆးလုပ္သားေပါင္း ၅၀ ဦးေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။


၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ကမ္းပါးၿပိဳ၍ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူ ၇၄ ဦးေသဆံုးၿပီး ၅၂ ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ပါသည္။ ေျမကမ္းပါးယံမွ ျပဳတ္က်ေသဆံုးသူေပါင္း ၇ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရရိွသူ ၁၂ ဦး ရိွခဲ့ပါသည္။ ယာဥ္တိုက္မိသူႏွင့္ ဘက္ဟိုးျဖင့္ ႐ိုက္မိ၍ ေသဆံုးသူ ၃၂ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရရိွသူ ၂၆ ဦးရိွခဲ့ၿပီး လုပ္ကြက္အတြင္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေရမေဆးလုပ္သား ၇ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၈ ဦးဒဏ္ရာရရိွခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရမေဆးလုပ္သားမ်ား အပါအ၀င္ လူေပါင္း ၁၂၀ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၉၈ ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။


ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား ေျပာင္းလဲသင့္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက  ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္သူမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို တရား၀င္ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရ ၾကသည့္အတြက္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွ မလိုခ်င္၍ စြန္႔ပစ္ေသာ ေပေပါင္းရာႏွင့္ခီ် ျမင့္မား မတ္ေစာက္ေသာ ေျမစာပံုမ်ားတြင္သာ အသက္စြန္႔ၿပီး ရွာေဖြေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေရမေဆးလုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္သူမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ တဖန္ကုမၸဏီမ်ားမွလည္း ေျမစာပံုမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ လက္၀ါး႐ိုက္ၿပီး ဥပေဒမ်ားကိုေဖာက္ဖ်က္ကာ စည္းကမ္းမဲ့သြန္ေနၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။


မိုးရာသီကုန္ ေဆာင္းရာသီႏွင့္ေႏြရာသီမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတက္သုတ္ အလုပ္လုပ္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ နိုင္ငံအနံွ႔အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု သည္ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမ်ားတြင္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြရန္ ေရာက္ရိွလာၾကသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဘ၀ အေထြေထြေသာ လူႀကီး၊ လူငယ္ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားပါ ေျမစာပံုမွာ ေသမင္းႏွင့္ နပန္းလံုး ရင္းေငြရွာရန္ ေနရာယူလာၾကသည္။ ေက်ာမဲြလူတန္း စား ေရမေဆးသမားတို႔၏ ထမင္းတလုတ္သည္ မရဏမင္း၏ ပုတ္ခ်ျခင္းကိုသာမက ၀ိညာဥ္မ်ားကိုပါ ႏုတ္ယူသြားတတ္ေသာေၾကာင့္ တန္ဖိုးႀကီးမားလွသည္။ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသ၏ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုသည္ ေက်ာမဲြတို႔၏ ထြက္ရပ္လမ္းျဖစ္သည္။ လိုတရေငြပေဒသာပင္ ႀကီးဆိုလွ်င္လည္း မမွားေပ။ ေျမစာပံုေပၚမွာ သူေဌးျဖစ္သြားၾကသူေတြ အပံုအပင္ရိွသလို ေျမစာပံုေပၚမွာ မူးယစ္ေဆးစဲြသြားၾကသူေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒးျဖစ္သည္။


ေျမစာပံုသည္ ေက်ာမဲြလူတန္းစားတို႔အတြက္ ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးနိုင္႐ံုသာမက အသက္ ေပါင္းမ်ားစြာ တၿပိဳင္တည္းႏုတ္ယူသြားခဲ့သည္မွာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ဤကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခ်ိန္ ၾကာျမင့္ေနဦးမည္ဆိုလွ်င္ ေရမေဆးသမားသူေဌးေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရနိုင္ျခင္း ထက္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္တိုင္းျပည္၏ ခြန္အားအေျမာက္အျမားကို စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမ်ားက ၀ါးမ်ဳိသြားဦးမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလဲြျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။    


ေဇာ္မိုးထက္(ဖားကန္႔)