မေကာင္းျခင္းမ်ားနဲ႔ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမ


ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမဆိုသည္ႏွင့္ တရားဥပေဒမဲ့ရာ အေမွာင္ကမာၻတခု၊ မူးယစ္ရာဇာတုိ႔ ႀကီးစိုးရာနယ္ေျမ၊ ကမာၻေပၚတြင္ ဘိန္းျဖဴထြက္ရိွမႈ ဒုတိယအမ်ားဆံုးေနရာ စသည္ ျဖင့္ ဒြန္တဲြပါလာသည့္ နာမ၀ိေသသနမ်ားကို အမ်ားကသိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကမာၻ႕သဘာ၀ရင္ေသြးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (WWF)၏အဆိုအရ သားရဲတိရစၧာန္တုိ႔၏ အေသြးအသားမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ ထြန္းကားလာေနသည္ဟု ဆိုသည္။


ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ လာအိုနယ္စပ္ဧရိယာ ၃၆၇၀၀ စတုရန္းမိုင္က်ယ္၀န္းသည့္ ေရႊ ႀတိဂံနယ္ေျမတြင္ က်ား၊ ဆင္၊ ၀က္၀ံ၊ သင္းေခြခ်ပ္သတၱ၀ါေလးမ်ဳိးမွာ အေရာင္းသြက္သည့္ ေတာေကာင္မ်ားျဖစ္သည္။ ''ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမေစ်း မ်ားမွ မ်ဳိးသုဥ္းမႈအႏၲရာယ္က် ေရာက္ေနသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား အလိုအရိွဆံုး ၁၀ မ်ဳိး''ဟူေသာအမည္ျဖင့္ အစီရင္ခံစာသစ္တခု မၾကာေသးမီက ထြက္လာသည္။ ထိုအစီအရင္ခံစာကို ကမာၻ႕သဘာ၀ရင္ေသြး မ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(WWF)ႏွင့္ သစ္ပင္ႏွင့္ သား႐ိုင္းတိရစၧာန္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈအား တကမာၻလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕(TRAFFIC)တုိ႔ က ပူးေပါင္းေလ့လာ၍ျပဳစုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္မွ ခရီးသြားမ်ားသည္ ရွားပါးတိရစၧာန္မ်ား၏ အေသြးအသားမ်ားကို စားသံုးရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းလား၊ တာခီ်လိတ္၊ လာအို နယ္စပ္ရိွ Boten ႏွင့္ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့ရိွေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။


ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမအတြင္း ေပၚေပၚထင္ ထင္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားလ်က္ရိွသည့္ တိရစၧာန္မ်ားစာရင္းကို ဆက္လက္တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ၾကံ့၊ ေအာက္ခ်င္းငွက္၊ က်ားသစ္၊ လိပ္၊ ႏြား႐ိုင္း၊ ေတာင္ဆိတ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး ယင္းေဒသသည္ တရားမ၀င္ သားရဲတိရစၧာန္ကုန္သြယ္မႈ၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာေနရာ ျဖစ္လ်က္ရိွသည္။


''မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္သာမက ကမာၻနဲ႔အ၀န္းမွာ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈေတြေၾကာင့္ ရာနဲ႔ခီ်တဲ့ တိရစၧာန္မ်ဳိးစိတ္ေတြ မ်ဳိးသုဥ္းအႏၲရာယ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ဒီအထိန္းကြပ္မဲ့တဲ့ ကုန္သြယ္မႈေတြဟာ ေရရွည္ တည့္တံ့နိုင္စရာမရိွဘူး။ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမလို နယ္စပ္ေဒသမွာေတာ့ ဒီကုန္သြယ္မႈေတြ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ထြန္းကားေနတာေပါ့ေလ''ဟု WWF ၏ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ကုန္သြယ္မႈတားဆီးေရး မဟာမဲေခါင္ေဒသ ဆိုင္ရာနည္းစနစ္အၾကံေပးျဖစ္သူ Chris-gel Cruz က ေျပာသည္။

က်ား႐ိုး၀ိုင္၊ ကာမအားတိုးေဆး၊ အဖိုးတန္အဆင္တန္ဆာႏွင့္ လက္၀တ္ရတနာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳသည့္အမဲလိုက္ခံရသည့္ က်ားႏွင့္ ေမြးျမဴထားသည့္က်ားအမ်ားစုကို ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမမွ ျဖတ္သန္း သယ္ယူၾကသည္။ ဆင္သားေရ၊ ဆင္အရွင္ ကုန္သြယ္မႈသည္လည္း ဆင္စြယ္၀ယ္လို အားႏွင့္အတူ ဆက္လက္ျဖစ္တည္ေနသျဖင့္ အာရွမွ အာဖရိကအထိ ဆင္ေကာင္ေရမွာလည္း ေလ်ာ့က်လာေနသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းေဆးမ်ားတြင္ ၀က္၀ံသည္း ေျခရည္ကို တည့္သြင္းအသံုးျပဳရာ ၀က္၀ံမ်ားကို ဖမ္းဆီးေမြးျမဴထားသည့္ ၀က္၀ံၿခံမ်ား ေရႊႀတိဂံေဒသတခြင္တြင္ အမ်ားအျပားရိွေနသည္ဟုဆိုသည္။ သင္းေခြခ်ပ္ အေၾကးခံြမ်ားမွာလည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တြင္ အလြန္အေရာင္းသြက္သည္။ ေအာက္ခ်င္း ငွက္၏ ႏႈတ္သီးႏွင့္အေမာက္ကိုေသြး၍ ဆင္စြယ္အစားထိုးပစၥည္းအျဖစ္ အလွဆင္ၾကရာ တ႐ုတ္၏ ၀ယ္လိုအားေၾကာင့္ ေအာက္ခ်င္းငွက္ေကာင္ေရမွာလည္း အလြန္အမင္းက်ဆင္းလာေနသည္။ လာအိုတြင္ ေတာင္ဆိတ္အသားမွာ ေစ်းေကာင္းရေနၿပီး အျခားခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ႐ိုးရာေဆးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳသည္။ က်ားသစ္မ်ားမွာ အေရခံြႏွင့္ ဦးေခါင္းအတြက္ အမဲလိုက္သတ္ျဖတ္ခံေနရၿပီး က်ားသစ္ေရႏွင့္ဦးေခါင္းမ်ားကို ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမအတြင္း ေပါေပါ ေလာေလာ ၀ယ္ယူရရိွနိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။


TRAFFIC ၊ WWF ႏွင့္ ျပည္တြင္း မိတ္ဖက္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမအတြင္း ျဖစ္ထြန္းေနသည့္ တရားမ၀င္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ကုန္သြယ္မႈကို တားဆီးရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတိုးျမႇင့္ ခ်မွတ္နိုင္ရန္ အစိုးရမ်ား၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္အျပင္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားလည္း ဖလွယ္လ်က္ရိွသည္။


ေနာက္ကြယ္မွ ေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ား၏ ေထြျပားရႈပ္ေထြးမႈကို လိုက္မီရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ WWF မွလည္း သား႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ေရွ႕တန္းမွပါ၀င္သည့္ ေတာေခါင္းမ်ားအား လိုအပ္သည့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရိွသည္။

ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား၏ အေသြးအသားမ်ားကို ၀ယ္ယူစားသံုးၾကရာတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ စားသံုးမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ က်ား၊ ဆင္ႏွင့္ ၀က္၀ံေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈမွာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအရ စားသံုးျခင္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ကုန္သြယ္မႈမွ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာ ရရိွေနေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ မိုင္းလားေစ်းကြက္ရိွ ဆင္စြယ္ႏွင့္ သင္းေခြခ်ပ္အေၾကးခံြတုိ႔၏ တန္ေၾကးမွာပင္ ေဒၚလာ ၄ သန္းခန္႔ရိွေၾကာင္း၊ ကမာၻ႕ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းသည္ စတုတၳေျမာက္ အက်ဳိးအျမတ္ အမ်ားဆံုးဟု ဆိုသည္။


ထိုသုိ႔ျဖစ္လ်က္ရိွရာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရမ်ားက မလႈပ္မယွက္ လုပ္ေနဦးမည္ဆိုပါက ျပႆနာမ်ားမွာ ထိန္းမနိုင္သိမ္းမရႏိုင္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရိွသြား နိုင္သည္ဟုဆိုသည္။


ထို႔အျပင္ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာရရိွသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မူးယစ္ရာဇာမ်ားအေနျဖင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေမွာင္ခိုျခင္းကို ေဘးေပါက္စီးပြားေရးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ၎တုိ႔အတြက္ လြယ္ကူေသာ္လည္း ညစ္ေထး၍ ေသြးစြန္းေသာ ေငြရေပါက္ရလမ္းတခု ျဖစ္လ်က္ရိွသည္။


ေအာင္မရဦး


Ref; Bangkok Post